Regnskapstall

<link rel="stylesheet" href="//r.acdn.no/api/shoal/v1/single_bundle/a78a42c7f3af93c18f0542f089b4d5fd1831a23c258853f04850c581556aebde" /> <div class="am personalia_frontpage"> <div class="greetings_container"> <div class="personalia_menu"> <div class="categories"> <a href="/vis/personalia/greetings" class="am-txt--uifont am-txt--m category_button">Hilsener og gratulasjoner</a> </div> </div> </div> <div class="actions_container"> <div class="actions"> <a class="am-btn--basic am-btn send_button" style="background:#B61921; color: #fff" href="/vis/personalia/greetings/new"> <span> Ny hilsen </span> <svg width="12" height="12" viewBox="0 0 12 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M6.8571429 5.1428571V0H5.1428571v5.1428571H0v1.7142858h5.1428571V12h1.7142858V6.8571429H12V5.1428571H6.8571429z" fill="#FFF" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> <a class="am-btn--basic am-btn am-btn--light all_button" href="/vis/personalia"> <span> Alle </span> <svg width="7" height="12" viewBox="0 0 7 12" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M1.22.113c-.15-.15-.398-.15-.548 0L.124.66c-.15.15-.15.398 0 .548L4.91 5.995.113 10.792c-.15.15-.15.397 0 .548l.547.547c.15.15.397.15.548 0l5.62-5.62c.074-.074.112-.173.112-.273 0-.1-.038-.198-.113-.273L1.22.114z" fill="#292827" fill-rule="evenodd"/></svg> </a> </div> </div> <div class="category_container"> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27476045"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/birthday/20170121131057-919-y7g7/500sq.jpg' class="image" alt="Ella Gotland Ellefsrød" title="Ella Gotland Ellefsrød" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Ella Gotland Ellefsrød er 4 år </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27343615"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/anniversary/20170112210049-658-fy40/500sq.jpg' class="image" alt="Karin og Sverre Tollefsen" title="Karin og Sverre Tollefsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Karin og Sverre Tollefsen jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27197246"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/obituary/20170103204920-667-tscx/500sq.jpg' class="image" alt="Ingeborg Brekstad" title="Ingeborg Brekstad" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Minneord over Ingeborg Brekstad </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27505124"> <div class="image image--custom-crop" style="background-image:url('https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/anniversary/20170123182501-778-isoi/300.jpg');"></div> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Roland Øverland jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27434616"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/birth/20170118171913-1333-7b8f/500sq.jpg' class="image" alt="Karine Simonsen Jakobsen &amp; Martin Jakobsen" title="Karine Simonsen Jakobsen &amp; Martin Jakobsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Karine Simonsen Jakobsen & Martin Jakobsen har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27090283"> <svg class="image" viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><defs><path id="a" d="M68 .302H0V66h68V10.036H9.714V66H68V10.036z"/></defs><g fill="none" fill-rule="evenodd"><path fill="#F6F5F1" d="M0 0h400v400H0z"/><text font-family="OpenSans-Bold, Open Sans" font-size="20" font-weight="bold" fill="#484544"><tspan x="110.025" y="225">FANT IKKE BILDE</tspan></text><path d="M165 185h58v-56h-58v56zm4.834-14.61h48.332v-36.522h-48.332v36.522z" fill="#484544"/><path d="M209.322 139.036c2.346 0 4.25 1.907 4.25 4.258 0 2.35-1.904 4.258-4.25 4.258s-4.25-1.908-4.25-4.258 1.904-4.258 4.25-4.258M202.113 154.32l-8.78 8.796 3.53-5.54-9.906-9.923-12.244 12.268v5.88h38.86" fill="#484544"/><path fill="#484544" d="M174.714 195H233v-55.964h-4.857v51.1h-53.43"/></g></svg> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Signe Marie Kveim jubilerer </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27492606"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/birth/20170122204311-851-k6nh/500sq.jpg' class="image" alt="Martin Kjøll og Hilde Loftesnes" title="Martin Kjøll og Hilde Loftesnes" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Martin Kjøll og Hilde Loftesnes har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27445541"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/valentine/20170119102155-608-2pya/500sq.jpg' class="image" alt="Tor Herman Fon Gran" title="Tor Herman Fon Gran" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Tor Herman Fon Gran = ♥ </p> </div> <div class="thumbnail am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27484121"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/birth/20170122084259-750-lj1j/500sq.jpg' class="image" alt="Adriana Joaquim &amp; Daniel Fjeldberg" title="Adriana Joaquim &amp; Daniel Fjeldberg" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Adriana Joaquim & Daniel Fjeldberg har fått barn </p> </div> <div class="thumbnail is-ref am-txt--uifont am-skin--gray"> <a href="/vis/personalia/greetings/27386338"> <img src='https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/apps.o5.no/apdm/tb/lifeloop/anniversary/20170115193215-1087-fh6r/500sq.jpg' class="image" alt="Freddy Svendsen" title="Freddy Svendsen" /> </a> <p class="thumbnail_text am-txt--base"> Freddy Svendsen jubilerer </p> </div> </div> <hr class="ruler"> </div>

Så mye gikk boligene for

Tatt en kul video?
Send den inn her!

For abonnenter:

Søk i døds-annonsene