Tønsberg - Barkåker

"Oslo – Tønsberg på ca. 45 minutter, høy tilbudsfrekvens og delfinansiering av infrastrukturen med driftsinntektene er fullt mulig om man utarbeider helhetlige løsninger for Drammen- og Vestfoldbanen"

Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant for SV, liker ikke innvendingene fra store deler av fagmiljøet mot baneprosjektet Tønsberg – Barkåker. Hun kaller arbeidet for bedre løsninger for "sabotasje" av banebyggingen i Vestfold. Det har hun ikke dekning for. Det er vel heller slik at Thorkildsen saboterer en viktig og nødvendig debatt.
La oss se på fakta: Tønsberg – Barkåker ble planlagt i en tid da bevilgningene bare tillot omlegginger av gamle spor i meget små etapper. I motsetning til regjeringen i dag, som erkjenner behovet for "sammenhengende utbygging av nye jernbanestrekninger" (sitat Soria Moria), hadde man den gangen ikke penger for mer enn noen få kilometer ny bane av gangen. Vestfoldbanen ble delt i korte parseller, deriblant Tønsberg – Barkåker, og så vurderte man tiltak i hver av parsellene. Det ble således utredet 13 forskjellige alternativer for nye spor mellom Tønsberg og Barkåker, men ikke ett eneste for en bane Tønsberg – Drammen utenom Barkåker.

Det er tragisk. En bane om Barkåker vil gå flere kilometer vest for de tyngste folkekonsentrasjonene langs aksen Tønsberg – Eik – Åsgårdstrand – Horten og således avskjære jernbanen fra viktige markeder. Ikke engang en stasjon ved Bakkenteigen, nær Horten, vil være mulig om man legger banen om Barkåker. Det ville kreve uakseptable inngrep i kulturlandskap og grunnvannsforhold.
Sør for Tønsberg vil prosjektet legge meget uheldige føringer for traséføringen mot Sandefjord. Uansett hvilket alternativ man måtte velge, vil resultatet bli lite attraktive togreisetider, store varige belastninger for lokalmiljøene og meget vanskelige forhold for de reisende i anleggsperioden.
Selvsagt finnes det alternativer. Oslo – Tønsberg på ca. 45 minutter, høy tilbudsfrekvens og delfinansiering av infrastrukturen med driftsinntektene er fullt mulig om man utarbeider helhetlige løsninger for Drammen- og Vestfoldbanen, uten forhåndsbindinger til Barkåker. Thorkildsen ønsker derimot å gå med ryggen inn i framtida, bruke 600 mill. kr for ett minutts kortere reisetid og sementere jernbanen som et lite konkurransedyktig transportsystem.


(Arkivartikkel fra 27.01.2006)