RUINENE FRA OVEN

RUINENE FRA OVEN: Olavskirkens ruiner sett rett ovenfra. – Anlegget her har vært et fungerende kloster med flere bygninger. I kjelleren på biblioteket ser man rester av det og under graving av fjernvarmekabelen, fant man det som kanskje var brygga til klosteret og kirken, sier Eivind Luthen. Olavskirken sto i ruiner i 1532 etter å hatt sin storhetstid fra 1100. Så kom reformasjonen til Norge i 1536-1537. Da var kirkeeventyret over. (Foto: Photo Lift AS)

– Tønsberg må ha en middelalderkirke

TØNSBERG: Noe må gjøres med ruinene av Olavskirken i Storgaten, mener Venneforeningen Ny Rundkirke. Men hva?

POSTKORT FRA BORNHOLM: Omtrent slik kan Olavkirken i Tønsberg ha vært. – Minus de stavene på sidene av veggene, sier Luthen. Foto: Hans Christian Moen

Gravene i Kirken: Inne i kirkeruinene er det markerte graver. – Fyrster ligger gravlagt her, sier Luthen. Å Gravlegges her, var synonymt med å begraves i Jerusalem.Foto: Hans Christian Moen

BORNHOLM: Rundkirken på Bornholm markedsføres på melke- kartonger og med nips. Foto: Hans Christian Moen

HAMAR: Slik gjorde man det på Hamar. Ruinene ble rett og slett bygd inn. – Og skapte et nytt byrom, sier Eivind Luthen. Foto: Torstein Frogner/Wikipedia

BORNHOLM: Rundkirken på Bornholm - i nipsform. Foto: Hans Christian Moen

– NOE MÅ GJØRES: Venneforeningen Ny Rundkirke og Eivind Luthen vil ha frem Olavskirken. – Den er, ved siden av Osebergskipet, det andre, store ikonet i Tønsberg. og byen trenger en middelalderkirke, sier han. Foto: Hans Christian Moen

Litt bortgjemt – litt glemt, ligger restene av det Eivind Luthen i Venneforeningen Ny Rundkirke kaller «Tønsbergs andre ikon». Nemlig St. Olavkirken og klosteret, mellom Hotell Maritim og glassmagasinet, på andre siden av biblioteket.

Facebook-knapp kommer her

En venneforening og et midlertidig styre er nå på plass. Foreningen har som mål å skape interesse for rundkirken.

Men initiativttager Eivind Luthen vil mer.

BILDESPESIAL: Se 360-bilde her!

Gjenreise kirken?

– Vi trenger noe i byen. Vi har Osebergskipet, men biblioteket og ruinene fra klosteret fungerer så bra. Hvorfor kan vi ikke gjøre som Hamar, sier Luthen og forklarer at man i 1998 satt opp et vernebygg av glass rundt domkirkeruinene der. I dag brukes «Hamardomen», som den kalles, til barnedåp og bryllup, konserter og teaterforestillinger.

– Dette er gjennomførbart prosjekt. Det har allerede presidens i Norge, sier han.

LES OGSÅ: Olavskirken sikret

– Vil dere bygge opp kirken?

– Her i byen må vi gå inn i en fase å se hva vi kan få til, sier Luthen når det pekes på at det verneverdige Glasmagasinet-huset åpenbart bryter kirkens yttervegger.

Luthen mener at rundkirken i Tønsberg var datidens prestisjebygning.

– Alle rundkirker henspeiler på den tiden Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Å bli gravlagt her, var det samme som på bli begravd i Jerusalem.

– Vår Nidarosdom

– Og husk at dette er Tønsbergs svar på Nidarosdomen. Tønsberg må ha en middelalderkirke. Nidarosdomen ble gjenreist i 1870-årene sier Luthen og hinter til gjenreising av Olavskirken.

– Det er så mye bra, ny teknologi, at det er lar seg gjøre å få til noe, også her, mener han.