Storkommune med muskler

Man kan se på dagens grense mellom Tønsberg og Nøtterøy som er et tydelig eksempel på en kommunegrense som er gått ut på dato, mener Mathias Willasen Hanssen.

Farvel til Nøtterøy!

Bryllupet er avlyst, skriver redaktør Morten Wang i denne kommentaren.

Ingen risiko å utrede alternativer

Vi bestrider ikke behovet for en ny veiforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.Vårt anliggende er at man ikke på et mangelfullt faglig grunnlag legger bort alternativer, skriver fylkesmann Erling Lae.

Ny kanalbru, god løsning?

Nylig ble en spennende byutviklingsplan for Tønsberg lansert. Dermed passer det også svært godt å vurdere nye trafikkløsninger, for eksempel ved hjelp av en ny parallell kanalbru.

Hvilken snuoperasjon?

I førstesideoppslaget av Tønsbergs Blad onsdag hevdes det at jeg har snudd i spørsmålet om øst-alternativet, dvs. ny parallell Kanalkryssing, siden jeg nå mener at dette alternativet ikke skal utredes.

La skolene få beholde pengene

Denne høsten ble ungdomsskoleelevene på Presterød, Ringshaug og Kongseik rammet av lærerstreiken. Dette skjedde på mange skoler i landet. Kommunene sparte store summer fordi de ikke måtte betale lærerlønninger for streikeperioden. Flere kommuner har valgt å la skolene beholde midlene, men ikke Tønsberg.

Tjøme + Nøtterøy ikke nok

Mange er redde for at de ikke blir godt nok ivaretatt ved en kommunefusjon, men man må ha tillit til at demokratiet vil opprettholde, vedlikeholde og videreutvikle tjenestefunksjonene. Derfor blir ikke det vesentligste spørsmål idag om kommunene er stor eller liten eller hvem en sympatiserer med.

Lavere selskapsskatt sikrer vekst

For lokalområdet vårt handler det om å skape arbeidsplasser i stadig sterkere konkurranse med utlandet, skriver banksjef Egil Årvik i Danske Bank Vestfold og Telemark.

Større kommune, mer kraft

Sammenslåing av Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg vil være fordelaktig for næringslivet i området.

«Sammen er vi flesk!»

Hvorfor er mange av oss så glad i Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon? Kanskje fordi godheten deres er så konkret og omsorgen så fysisk og merkbar.

Hvem velger hvem?

Vi er ikke tilhengere av folkeavstemning. Politikerne må ta den jobben de har bedt om å få.

Hvem er eksperter?

Ottar Hellevik undres over hva slags ekspertise de som har laget utredningene om nye veilløsninger for Tønsberg-området har.

Kriminaliteten i Vestfold, i dag og i fremtiden

«Bare godt forebyggende arbeid i kommunene, på skolene og ved lovlydige borgeres handlinger og observasjoner, kan gjøre Vestfold tryggere», skriver den avtroppende politimesteren.