Mobbing og ansvar

I en landsomfattende undersøkelse sier 17.000 barn at de er utsatt for mobbing i skolehverdagen. Det er selvsagt altfor mange.

Tilpasning til mer vær

Begrepet «200-årsflom» hentes frem i forbindelse med de dramatiske bildene fra Odda og Flåm. Om det finnes dekning for denne målestokken, kan én ting anses som sikkert: Det blir ikke 200 år til neste gang.

Tønsberg i støpeskjeen

Arbeidet med byplanen for Tønsberg er i full gang – og ideene flommer. Barna vil ha bystrand, næringsdrivende ønsker seg naturligvis flere næringsarealer og arkitektene foreslår nye bruer, badeland, konferansehoteller og byparker.

«Elendig» Frp-jobb

Det tok atskillig lengre tid for de borgerlige enn for de rødgrønne før flertallet begynte å rokkes på meningsmålingene etter deres respektive valgseire. På en måling i Dagbladet i går er de fire partiene nede i 85 mandater, altså på grensen til flertall i stortingssalen, mens de havnet under grensen i Dagens Næringsliv før helgen.

Gjennom gjerdene

Ingen kan unngå å bli berørt av TV-dokumentaren «Drømmen om Europa» som startet på NRK1 i går kveld. Hittil i år har over 130.000 lagt ut på en farefylt ferd over Middelhavet fra Nord-Afrika, mer enn dobbelt så mange som i fjor, og minst 2.800 er omkommet.

Stresset og vellykket

Aldri har velstanden vært høyere i Norge. Aldri har skole- og helsetilbudet vært bedre. Likevel svarer 39 prosent av jentene på ungdomstrinnet i Tønsberg at de føler at alt er et slit. Det er selvfølgelig ikke bra, og ekstra bekymringsfullt er det at psykiske helseplager blant jenter ser ut til å ha økt de siste to-tre årene.

Jenter i Forsvaret

I 2016 rykker de første vernepliktige jentene inn i det norske forsvaret. Stortinget foretok i går de lovendringene som skulle til for å formalisere likestillingen på dette området og satte dermed sluttstrek for en lang prosess med innslag av politisk strid.

Farefylt forenkling

Regjeringen har satt seg det utmerkede mål å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Men hva skjer når grensen for å handle momsfritt på nett fra utlandet heves fra 200 til 500 kroner, slik det foreslås i statsbudsjettet? Med grunnlag i en fersk rapport anslår Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen at resultatet vil bli et tap på minst 10.000 arbeidsplasser i varehandelen og 2 milliarder tapte skatte- og avgiftsinntekter for staten.

Larsens troverdighet

«Enkelte innbyggere har gjennom debattinnlegg i avisene og på Facebook gitt inntrykk av at meningsmålingen, som ble gjennomført i Stokke kommunes regi i mai, hadde avgjørende betydning for politikernes retningsvalg. Dette mener vi er feil!».

Budsjettet fra de blå

Høyre og Frp har satt sitt tydelige stempel på forslaget til statsbudsjett for 2015, i tråd med valgprogrammer og regjeringsplattform. Og det kan tilføyes: i tråd med det som i sin tid var noe av intensjonen med handlingsregelen, at oljepengene skal brukes til vekstfremmende tiltak.

Fallet i oljeprisen

Oljeprisen faller. Daglig kommer det meldinger om nedskjæringer i medarbeiderstab og investeringer i oljeindustrien. Og prisfallet har skutt fart etter at 2015-budsjettet, som finansminister Siv Jensen (Frp) skal presentere i overmorgen, gikk i trykken.

Mørke tall om hacking

Det er ikke lyspunktene som dominerer siste «Mørketallsrapport» om dataangrep mot norsk næringsliv: Over halvparten av landets bedrifter har vært utsatt for slike angrep, men bare 3-5 prosent vet om det – og 1 prosent har anmeldt forholdet.

Flere bør tenke nytt

Frp vil kaste Thorbjørn Jagland som leder for Nobelkomiteen, og Høyre vurderer det samme. Fra årsskiftet vil tre av komiteens fem medlemmer være utpekt av regjeringspartiene, et flertall som kan brukes når «komiteen selv» skal velge sin leder.

Gode og dårlige ideer

Det er lett å være enig med Holger Schlaupitz fra Naturvernforbundet i at flere av oss bør reise med tog i fremtiden, slik han snakket om i gårsdagens avis. Ikke bare fordi elektrisitet er mer miljøvennlig enn fossilt drivstoff, men også fordi fremtidens Vestfoldbane, med dobbeltspor og langt høyere hastighet, vil bli et langt mer attraktivt alternativ for pendlere. For mange med lang vei til jobb er det fint å kunne starte arbeidsdagen på toget med PC eller iPad i fanget.

God prosess i Re

En sammenslåing med Holmestrand og Hof skal fortsatt være første prioritet for Re kommune, vedtok flertallet i kommunestyret tirsdag. Samtidig var det enighet om at dørene for bynaboene Horten og Tønsberg ikke skal lukkes før innbyggerne er hørt gjennom folkemøter og en undersøkelse senere i høst.

Enda et magert år

Å styre mot et overskudd på 18 millioner kroner for 2014 ville fått mange bedriftsledere til å gni seg i hendene. Men for Tønsberg kommune, med et årsbudsjett på over 1,9 milliarder og et betydelig underskudd å dekke opp fra 2011, er et slikt resultat langt fra godt nok.

Retten til å være ulik

Det gleder oss å se at Beth Kelly Berg Hope-Johnson får sterk og varmende støtte fra mange mennesker i nærmiljøet etter at hun i tirsdagens avis fortalte om trakasseringen hun opplever etter at hun i sommer begynte å kle seg i kvinneklær.

Tønsbergs høye spill

I dag skal Tønsberg bystyre si ja eller nei til å forhandle med Stokke om en grensejustering i Vear-Hogsnes-Bjellandområdet. Rådmann Geir Viksand anbefaler politikerne å si ja til drøftingsmøter med Stokke med henblikk på å samle området i én kommune. Det skal gjennomføres en meningsmåling blant innbyggerne i området, og selv om de to kommunestyrene skal ha siste ord, skal innbyggernes ønske tillegges «avgjørende vekt», mener rådmannen.

Si ja til Wang Ung

Det er flere grunner til at Wang Toppidrett bør få positivt svar på søknaden om å starte et ungdomsskoletilbud i Tønsberg.

Stipendiet må spisses

En 17-åring sto frem i Aftenposten i helgen og undret seg over at hun får 11.000 kroner av Lånekassen ved starten på skoleåret. Det er jo greit med ekstra penger, men jeg hadde egentlig ikke trengt dem, medgir hun.

Støtte til skipene

«Saga Oseberg», «Kristina», «Berntine» og D/S «Kysten» er alle en pryd for Tønsberg. Bedre formidling av norsk kystkultur kan du knapt oppleve. Samtidig har ingen av skipene strengt tatt noen veldig lang historie her i byen. Det er i løpet av de siste tiårene at frivillige miljøer har bygget eller hentet skipene hit og gjort dem til en del av vår lokale kulturarv. En enorm dugnadsinnsats ligger bak.