INNE I FJELLET: Stasjonsløsningen inne i fjellet gjør det mulig for ekspresstog å suse forbi i hele 250 kilometer i timen.

250 km/t skal være mulig

HOLMESTRAND: Fremtidige tog kan komme til å suse gjennom Holmestrand i opptil 250 kilometer i timen.

UTGANG: Slik vil nordre utgang bli liggende i forhold til dagens stasjon.

Muligheten for lyntogtempo på Vestfoldbanen er hovedgrunnen til at den fremtidige jernbanestasjonen i Holmestrand vil bli lagt inne i fjellet.

Jernbaneverket har nå bestemt at at nye Holmestrand stasjon skal sprenges ut inne i fjellet, og at Vestfoldbanens kommende dobbeltspor mellom Holm og Nykirke skal bygges for at tog skal kunne kjøre i opptil 250 km/t.

Prosessen startet opp i mars i år da Jernbaneverket, gjennom Nasjonal Transportplan 2010-2019, fikk i oppgave å vurdere ulike løsninger for å oppnå økt hastighetsstandard gjennom stasjonen i Holmestrand samt å etablere et forbedret trafikkpunkt.

To utganger, fire spor

Ifølge Jernbaneverket er selve stasjonshallen planlagt plassert inne i fjellet rett vest for eksisterende stasjonsområde, så nær Holmestrandsveggen som mulig og med to utganger; en til dagens stasjonsområde og en mot området ved den tidligere politistasjonen i byen.

Prosjektleder Stine Ilebrekke Undrum opplyser i et nyhetsbrev fra Jernbaneverket at den nye stasjonen vil komme til å få fire spor, hvor av de to i midten vil være gjennomkjøringsspor dimensjonert for en fart på 250 kilometer i timen.

– Da får vi til en løsning som kan takle både Inter City-trafikk med stopp på alle stasjoner og ekspresstog med færre eller ingen stopp, Dette bidrar til muligheter, ikke begrensninger for togtrafikken i fremtiden, mener Ilebrekke Undrum.

Opprinnelig utendørs

I de opprinnelige planene var stasjonen plassert ute i dagen. Grunnet ulike forhold ville en slik stasjon måtte ha en fartsbegrensning på kun 130 kilometer i timen.

Men med planer om høyhastighetstog ble det ikke vurdert som spesielt fremtidsrettet å ha en stasjon med en slik fartsbegrensning.

Prosjektleder Ilebrekke Undrum opplyser videre at jernbaneverket er i gang med byggeprosjekteringen av strekningen Holm-Holmestrand. Anbudspapirene er planlagt sendt ut i oktober, med henblikk på en byggestart i første kvartal 2010.

Denne stasjonsløsningen inne i fjellet innebærer en sammenhengende tunnel på strekningen på hele 12,3 kilometer.


(Arkivartikkel fra 22.08.2009)
 

På forsiden nå