JERNVERKSJUBEL: Denne uken rykket Stiftelsen Eidsfos et skritt nærmere Miljøverndepartementets nyopprettede pengesekk til kulturarv og næringsutvikling. Styret i stiftelsen har mye å bruke pengene på. Fra venstre: Anne Lauritzen, Stig Tore Lunde, Per Kristian Syvertsen, Astrid Solbakken, Sissel Vagnild og Sven Christian Enger. Foto: Marie Olaussen

Eidsfoss kan bli nasjonalt kulturminne

EIDSFOSS: Det gamle gamle jernverksmiljøet på Eidsfoss slo knockout på Treschow Fritzøes Hammerdalen. Hof-grenda kjemper om millionpott til kulturminnene.

Gamle Eidsfos er dermed et skritt nærmere deltakelse i et pilotprosjekt i regi av Miljøverndepartementet.
Innstillingen fra fylkesrådmann Halvard Kausland var at Treschow Fritzøe-eide Hammerdalen i Larvik skulle være Vestfolds kandidat. Dette syntes Hof-politikeren Per Kristian Syvertsen (Ap) var for ille.
– Fylkespolitikerne trodde prioriteringsjobben var opp til dem. Da jeg forsto at rådmannen allerede hadde gjort denne prioriteringen ringte jeg rundt til politikerne i utvalget for å høre hva de mente om saken. Fylkeskommunen er tungt inne i arbeidene vi gjør på Eidsfoss. Etter en diskusjon ble kulturmiljøet her valgt enstemmig framfor Hammerdalen, sier Syvertsen.

Millionprosjekt

Prosjektet som Eidsfoss ønsker å delta i er landsomfattende, og et ukjent antall millioner skal drysses over ti utvalgte kulturarvsmiljøer.
Målet er å stimulere til næringsutvikling. I første omgang gjør hvert fylke en prioritering av kandidater fra egen region. De neste fire årene vil ti av disse bli tildelt utviklingsmidler.

Fire kandidater

Denne uken sto kampen mellom fire av Vestfolds viktigste kulturhistoriske miljøer. I tillegg til Hammerdalen i Larvik var også industrimiljøet på Berger i Svelvik og Karljohansvern i Horten oppe til vurdering.
Oppgaven for hovedutvalget for plan, areal og miljø var å bestemme seg for én kulturell spydspiss som skal representere fylket.
Nå skal også Riksantikvaren uttale seg om de lokale prioriteringene før dette oversendes Miljøverndepartementet.
Dersom Riksantikvaren og departementet i neste omgang finner Gamle Eidsfos verdig, kan Hof-bygda bli tildelt et betydelig millionbeløp. Inntil fire av de ti prosjektene vil få penger allerede i år.
– Fylkespolitikerne har ihvertfall sagt klart fra hvilket anlegg de ønsker som nummer én, sier Syvertsen, som er fylkeskommunens representant i styret for Stiftelsen Eidsfos.


(Arkivartikkel fra 28.01.2006)