Én krone for fattighuset

HOLMESTRAND: Dersom bystyret slutter seg til formannskapets vedtak, får Marie Olaussen og Geir Dyrnes kjøpe Kirkegaten 7, også kjent som det gamle fattighuset, for én krone.

Kirkegaten 7 er i en dårlig forfatning og er i dag ikke beboelig. Eiendommen ble lagt ut for salg, og interessen var ganske stor, men til slutt var det bare en interessent som ønsket å erverve eiendommen. Bakgrunnen var at Kirkegaten 7 for et par år siden ble fredet av Riksantikvaren, hvilket innebærer at bygningens eksteriør og interiør skal ivaretas.
Kommunen er svært opptatt av at Kirkegaten 7 blir tatt vare på, noe som best skjer ved at huset blir bebodd.
Det er vurdert hva det vil koste å sette bygningen i stand, og dette utgjør et beløp på 2.639.000 kroner, som er tett oppunder nybyggverdien til eiendommen. Rådmannen påpeker i sin vurdering at det med et slikt gammelt og nedslitt hus hefter stor risiko for at disse kostnadene kan øke. – Etter administrasjonens vurdering er det derfor riktig å sette eiendommens verdi til kr. 1,-, og gjennom dette bidra til at prosjektet kan gjennomføres. Alternativet er å ikke få omsatt eiendommen, noe som vi innebære betydelige vedlikeholdskostnader for Holmestrand kommune.
Rådmannens innstilling ble enstemmig bifalt.


(Arkivartikkel fra 07.02.2005)