Går inn for salg av Fattighuset

HOLMESTRAND: Dersom bystyret onsdag gir sin tilslutning, er det klart for slag av Kirkegaten 7, også kjent som det tidligere Fattighuset - for 1 krone.

Interesserte kjøpere er Marie Olaussen og Geir Dyrnæs. Kirkegaten 7 er fredet, hvilket betyr at både bygningens eksteriør og interiør skal ivaretas. Det er foretatt takst på eiendommen, der det fremkommer at den har en teknisk restverdi på vel 580.000 kroner. Det er også vurdert hva det vil koste å sette bygningen i stand, nemlig vel 2,6 millioner, som er tett oppunder nybyggverdien til eiendommen. Det bemerkes ellers at det hefter stor risiko for at disse kostnadene kan øke når man har å gjøre med et så gammelt og nedslitt hus.
Saken er behandlet i formannskapet, som har bifalt rådmannens innstilling.


(Arkivartikkel fra 15.02.2005)