Utsetting av kasser kan være et godt bidrag til å hjelpe flaggermus i bolignød. Foto: Foto: Magnus Nilsen

Gi flaggermusen et krypinn

TØNSBERG: Det blir stadig færre steder hvor flaggermus kan bo. Flere av artene er truet av utrydding. Men du kan hjelpe dem.
Henrik Ulrichsen
Publisert 05.03.2012 kl. 22:35 Oppdatert 06.03.2012 kl. 06:15

Tips en venn på e-post:


Flaggermus i Norge

  • Disse artene kan man finne i Vestfold: Nordflaggermus, vannflaggermus, dvergflaggermus, langøreflaggermus, skjeggflaggermus, skogflaggermus, skimmelflaggermus og storflaggermus. Bredøreflaggermus er også observert i Vestfold, senest i februar i Larvik.
  • Bredøreflaggermus, skjeggflaggermus og skogflaggermus er av departementet merket som prioriterte arter. For disse kan man søke Fylkesmannen om penger til ulike tiltak.
  • Flaggermus liker å bo i trange rom for å føle seg trygge. Om sommeren trives de i varme, mens om vinteren går de i dvale på kjølige og fuktige steder. For å ikke tørke ut er det viktig at omgivelsene er fuktige om vinteren. For å redusere livsprosessen trives de i stabil temperatur rundt to varmegrader.
  • Fjellsprekker, gruver og sjakter er steder flaggermusen kan velge for vinterdvale.
  • Bokemoa i Stokke, Bøkeskogen i Larvik og Fritzøehus landskapsvernområde er områder med mye flaggermus.
  • En flaggermus må spise en tredel av sin egen kroppsvekt hver eneste natt. Ett individ kan spise 3000 insekter i døgnet.
  • Det er ikke kjente tilfeller av rabies hos flaggermus i Norge. Likevel bør man bruke hansker hvis man skal holde en flaggermus.

PS: Her er liste over flaggermus, deres artbestand og utbredelse i Norge:
http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/#/Rodliste2010/Vurderinger/Chiroptera/298/RE,CR,EN,VU,NT,DD,LC/-/-/-/-/-/

Elfi Sverdrup vil kjøpe inn flaggermuskasser. Foto: Foto: Hege Støtvig
Flaggermusekspert Magne Flåten synes det er en god idé at flere henger ut flaggermuskasser. Foto: Foto: Harald Strømnæs

At flaggermus er pattedyr, visste du kanskje, men at flaggermus fløy rundt allerede mens dinosaurene gikk på jorden, visste du kanskje ikke.

Dessuten spiser de mengder av insekter og mygg, men nå sliter disse dyrene med å finne steder å bo.

Med våren er det tid for å henge ut flaggermuskasser. Det vet også Elfi Sverdrup. Hun har søkt fylkesmannen om støtte til å kjøpe inn flaggermuskasser.

Hun bor i et område i Stokke hvor det har vært mye flaggermus.

LES OGSÅ: «Det bor fredede flaggermus på loftet»

Holder myggen unna

– Jeg husker da jeg vokste opp at det var mye flaggermus rundt her. I huset åpnet mor en loftsluke på gløtt for at flaggermus kunne søke ly. Det hadde vært kjempegøy og fått flere flaggermus hit til området igjen. De er veldig nyttige og holder blant annet myggen unna, sier hun.

– Jeg ser for meg å sette opp 20 kasser. Det finnes flere typer. Jeg har funnet en lokal produsent som også lager slike kasser. Jeg håper at de rødlistede skogflaggermus, skjeggflaggermus og bredøreflaggermus finner veien hit. Flaggermus er spennende dyr, så jeg håper jeg får støtte fra Fylkesmannen, sier Sverdrup.

I søknaden anslår hun prosjektet til å koste 7500 kroner.

LES OGSÅ: Lager krypinn for flaggermusene

Godt flaggermusfylke

– Det er ikke bare for folk at Vestfold er et godt fylke, flaggermus trives også godt. Flaggermus trives i områder med mye vann og vegetasjon. Da er det også god tilgang på insekter og mange steder å overvintre, sier Magne Flåten. Han er kartleggingskoordinator hos Sabima. Sabima er samarbeidsrådet for biologisk mangfold i Norge. Han er også medlem av flaggermusgruppa i Zoologisk forening.

Selv om forholdene synes å være de beste, skaper moderne skogsdrift utfordringer.

En hobby for alle

Ifølge ekspert Magne Flåten er det lett å bygge kasser selv.

– Det er faktisk enklere å bygge en slik kasse enn det er å bygge en fuglekasse, sier han.

SLIK GJØR DU: Flaggermuskasse på 1-2-3

Flåten mener dette kan være en fin hobby for hele familien, skoler og barnehager.

– Flaggermusene er i kassene på dagtid. Det er viktig at kassene kommer tidlig nok ut, silk at dyrene blir trygge på dem. Kommer kassene for sent ut i forhold til sommeren, kan det godt hende at de ikke får beboere før året etter, sier han.

Les mer om:  Stokke  Nyheter 

På forsiden nå