– Jeg synes det er spesielt og meget sterkt beklagelig at fylkesutvalget, i en sak som betyr så mye for selskapet og for meg personlig, ikke er interessert i å høre begge siders synspunkter. Det er særlig viktig fordi jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning enn styret, sier tildligere lufthavnsjef Alf-Reidar Fjeld. (Arkivfoto: Anders Mehlum Hasle)

– Jeg har en helt annen virkelighetsoppfatning

SANDEFJORD: Alf-Reidar Fjeld blir beskrevet som egenrådig og har ikke fulgt opp styrets vedtak. – Ikke riktig, sier den tidligere lufthavnsjefen.
Sigurd Øie
Publisert 09.08.2012 kl 11:03 Oppdatert 09.08.2012 kl 14:33

Tips en venn på e-post:


Bjørn Ole Gleditsch var den som førte ordet på styrets vegne, men han ble støttet av advokat Bjørn Gabriel Reed (til høyre) i jussen som omhandler et styre og en adm.dir. (Foto: Eric Johannessen)

Torp-saken

  • 22. juni ble administrerende direktør Alf-Reidar Fjeld på Sandefjord lufthavn Torp oppsagt med øyeblikkelig virkning.
  • Flere oppfattet det som at han hadde begått en eller flere kriminelle handlinger.
  • Dermed måtte Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch rykke ut og avkrefte ryktene. Gleditsch hadde blitt valgt til styreleder fire dager før.
  • Fjeld på sin side har slått knallhardt tilbake. Han krever å bli gjeninnsatt i jobben.
  • 8. august innkalte styret eierne, kommunene Stokke og Sandefjord samt hovedeier Vestfold fylkeskommune til et informasjonsmøte der de la fram sitt syn på konflikten.
  • Straks etter møtet var det ekstraordinært møte i fylkesutvalget, som med 10 mot 3 stemmer gikk imot å høre Fjelds versjon.

Les mer om:  Nyheter  Nyheter