Jubler ikke over tunnelforslag

HORTEN: Lastebileierne jubler ikke over Statens vegvesens anbefaling om tunnel mellom Vestfold og Østfold.

– Tunnel er bedre enn bro for å frakte bilister over Oslofjorden, det konkluderer Statens vegvesen med i en rapport de har utført på vegne av Vestfold og Østfold fylkeskommune.

Lastebileierne, som er hyppige trafikanter på strekningen, jubler ikke umiddelbart over forslaget:

– Vi er nødt for å avvente og se hvordan en eventuell tunnel utformes. Vi er blant annet nødt for å se på stigningsforholdene, dersom det blir store stigninger vil det bli tungt for lastebilene å kjøre under fjorden. Det vil betyr store driftsutgifter, og er lite miljøvennlig, sier distriktssjef for Norges lastebileier-forbund i Vestfold og Telemark, Olav Vefald, til tb.no.


Han har byggingen av Oslofjordtunnelen friskt i minne, som han mener er blitt en svært dyr tunnel for tungtransport.

Veivesenet har tatt utgangspunkt i en 17 kilometer lang tunnel på en dybde på cirka 300 meter mellom Vestfold og Østfold.

– Det er ikke tatt stilling til hvor den skal ha sine utløp. Men man ser for seg at den går ned ved E18 på Vestfoldsiden og komme opp ved E6 i Moss, sier Kaurin til Fredrikstads Blad.

100 prosent bomfinansiert

En eventuell tunnel mellom nabofylkene anslås å koste fem milliarder kroner. Prisen på en bro blir det tre dobbelte.

– Staten har så mange uløste oppgaver så dersom vi skal gå videre med dette må det bli et hundre prosent bompengefinansiert opplegg, sier Tore Kaurin, leder av strategistaben i Statens vegvesen, region sør til Moss Avis.
Veivesenet understreker at det kun er aktuelt å gå videre med tunnelplanene dersom det er vilje til 100 prosent bompengefinansiering.

Statens vegvesen synes ikke det er riktig å gå videre med dette prosjektet dersom Staten må bidra med finansieringen, står det i rapporten.

– Tar vi 100 kroner per lettbil greier vi å finansiere cirka 2.5 milliarder over 15 år. Øker vi til 150 kroner for personbiler finansierer vi litt over 3 milliarder, men vi mangler likevel mye i forhold til 5 milliarder, forklarer han til avisa.


Norges Lastebileier forbund er i utgangspunktet imot bompenger, men påpeker at en god forbindelse er det viktigste.
– Vi ser det som en klar fordel å slippe ventetider som vi i dag må på Bastøfosen, sier Vefald. Som påpeker at det i dag er problemer med manglende kapasitet på båten.

Venter på politisk uttalelse

Rapporten er sendt til fylkeskommunene på øst og vestsiden som nå skal uttale seg om det er ønskelig å jobbe videre med saken.

Statens vegvesen påpeker at rapporten foreløpig er utarbeidet på et overordnet nivå.


(Arkivartikkel fra 18.03.2008)
 

På forsiden nå