Museumsdirektør ved Nord-Jarlsbergmuseene, Stig-Tore Lunde gleder seg over store Riksantikvar-midler til ulike prosjekter i nordfylket. ARKIVFOTO: KRISTIN SVENSEN

Jubler over bevaringsmidler

HOLMESTRAND: Over en tredjedel av pengene Riksantikvaren nå har bevilget til vedlikehold av gamle bygninger i Vestfold går til prosjekter i nordfylket.

"Fattighuset" i Holmestrand får 100.000 kroner. ARKIVFOTO: ESPEN GLEDITSCH

Eidsfos Hovedgård får 170.000 kroner. ARKIVFOTO: ERNST M. AAS

Den gamle politistasjonen i Holmestrand får 70.000 kroner. ARKIVFOTO

Våle prestegård har fått 210.000 kroner. ARKIVFOTO

1.455.000 kroner er summen som i denne omgangen går fra Riksantikvaren til vedlikehold og rehabilitering av fredede og gamle bygninger i Vestfold.
Fra denne potten har 100.000 kroner tilfalt fattighuset i Holmestrand, 70.000 til den gamle politistasjonen i Holmestrand. Eidsfos Hovedgård i Hof har fått 170.000 kroner, mens hele 210.000 kroner har tilfalt Våle prestegård.

Glad direktør

Direktør Stig-Tore Lunde ved Nord-Jarlsbergmuseene er naturlig nok en glad mann.
– Dette er veldig gledelig. Man må huske på at disse prosjektene i det store og det hele drives fram av private krefter på idealistisk, frivillig og dugnadsmessig basis. Det er klart at når det offentlige går inn og bevilger slike summer, så gir det et signal om at man tar dette arbeidet på virkelig alvor, samtidig som dette også blir en honnør til alle dem som står på for å få bevart disse verdifulle bygningene, mener Lunde.
Nord-Jarlsbergmuseene sitter selv i styrene til både Eidsfos Hovedgård og Våle prestegård.

– Store summer

– Det er relativt store summer det her er snakk om. Ikke alle er i stand til å forskuttere dette. Så det man da gjør er å rette en anmodning om utbetaling av disse midlene gjennom Vestfold fylkeskommune som er mellomleddet inn til Staten og Riksantikvaren. Jeg kan love at dette er midler som kommer virkelig godt med i samtlige prosjekter, fortsetter Lunde.
Han mener at Vestfold generelt og nordfylket kanskje spesielt har atskillig med verdifulle bygninger å ta vare på.
– I høyeste grad. Når man vet hvor mange bygninger rundt omkring i det ganske land som det er verdt å ta ekstra vare på, og hvor mange søkere det er til disse midlene, så blir det ekstra hyggelig at såpass mange prosjekter nettopp her i fylket og distriktet har nådd opp. Det er meget hyggelig, sier direktør Stig-Tore Lunde ved Nord-Jarlsbergmuseene.
(Arkivartikkel fra 24.05.2006)
 

På forsiden nå