Kirkegaten 7 selges

HOLMESTRAND: Formannskapet har enstemmig vedtatt å gå inn for å selge Kirkegaten 7 til den symbolske summen av en krone. Det gamle "fattighuset" ble tidligere brukt til boliger for sosialt vanskeligstilte i byen.

I dag er huset i så dårig forfatning at det ikke er mulig å bo der, og huset er fredet av Riksantikvaren.
Holmestrand kommune vurderte å ta eiendommen i bruk, men fant ikke noe formål å bruke den til. Den ble derfor lagt ut til salg. Interessentene som ønsker å kjøpe huset er Geir Dyrnes og Marie Olaussen, som har planer om - og kompetanse til å renovere bygningen.
– Det er meget viktig for Holmestrand kommune at Kirkegaten 7 blir tatt vare på, og dette skjer best gjennom at huset blir bebodd. Med bakgrunn i fredningen og de kulturhistoriske verdiene eiendommen representerer, er det også viktig at den som overtar kompetanse og evne til å foreta en renovering innenfor fredningsbestemmelsene, het det i saksframlegget.
Bystyret avgjør saken 16. februar.


(Arkivartikkel fra 04.02.2005)