MUNCH PÅ VEIERLAND: Munch-bildet viser Albykilen med Håøya ruvende i bakgrunnen. Foto: Blomqvist Kunsthandel

Munch-bilde fra Veierland til salgs

NØTTERØY: For et par millioner kroner kan du sikre deg ditt eget Munch-maleri fra Veierland. Tirsdag blir det auksjonert ut.

– Et bilde jeg har stor lyst å få til Haugar, sier museumsdirektør Jan Åke Pettersson.
Men museet selv har ikke kapital til å by på maleriet, som er vurdert til 1,5-2 millioner kroner.

Stor Munch-utstilling

Men selv om det skulle finnes en snill onkel eller en bedrift eller flere som vil sikre Haugar sin første Munch, ville det ikke få plass til neste sommers store Munch-utstilling. Haugar står bak den største Munch-utstillingen i Norge utenom Oslo og Bergen, og skal bare vise motiver fra Edvard Munchs tid i Åsgårdstrand.

– 30 Munch-bilder, utstillingen skal hete Kjærlighetens strand. Det var jo i Åsgårdstrand-tiden Munch var forelsket, sier en hørbart stolt museumsdirektør.


Bildet fra Veierland måler 38 x 40 centimeter, og har vært i privat norsk eie fram til det nå skal auksjoneres ut fra Blomqvist Kunsthandel.

Albykilen og Håøya

Der jobber kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen fra Nøtterøy. Det var da han sammen med en kollega betraktet Munch-bildet de oppdaget hvor den store maleren har stått med sitt staffeli, nemlig på Veierland. Bildet viser Albykilen, og i bakgrunnen ruver Håøya.

– Dette er et av de få bildene Munch malte i Tønsberg-distriktet, sier Krogh-Hansen.


– Det morsomme med bildet er at det er lett å se hvor motivet er fra. Senere ble Munch som kjent mindre naturalistisk. Kunsteksperter antar at Munch malte bildet da han oppholdt seg på Veierland sommeren 1887.

Finanskrisepreget

Kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen erkjenner at prisen på halvannen til to millioner kroner er justert ned til finanskrisenivå. Internasjonalt har kunstprisene stupt med 40 prosent. I mai var det en kunstauksjon på Grev Wedels Plass Auksjoner der omsetningen havnet på seks millioner kroner. En tilsvarende auksjon i fjor innbrakte mellom 16 og 18 millioner kroner.
– Det forteller at folk holder på kunst og venter med å legge det ut for salg. Den som har noen millioner til overs, kan sikre seg sin egen Munch, sier Krogh-Hansen.
– Og om et par år går jo prisene opp igjen, tilføyer han.

– Dette er et veldig interessant oljemaleri som kan være med å ta temperaturen på et Munch-marked som til nå har levd sitt eget liv uavhengig av finanskriser, sier Knut Forsberg i Blomqvist Kunsthandel.


– Vi vet at samlere fra hele verden følger med, sier Knut Forsberg.


(Arkivartikkel fra 05.06.2009)