Forbud siden 1956

Av

TJØME: Enkelte steder i Tjøme kommune har det vært forbud mot bygging av hytter helt siden 1956.

DEL

Den gang ble det nedsatt en komité, strandkomiteen, som skulle utrede spørsmålet om hytteforbud.

Det endte med at det ble innført forbud mot bygging av hytter på enkelte gårds- og bruksnummer. Dette var starten på det som etter hvert har blitt et meget restriktivt forbud både på Tjøme og i mange andre kommuner langs kysten.

I 1962 ble hytteforbudet på Tjøme utvidet. Da ble det vedtatt et generelt forbud for hele kommunen. I 1977 kom dette inn som et punkt i kommuneplanen.

Artikkeltags