NY JOBB: Per Olaf Lia skal bistå DnB NORs største bedriftskunder i Vestfold og Telemark. Foto: Svein André Svendsen

Per Olaf Lia skifter bankbeite

TØNSBERG: Etter 23 år slutter Per Olaf Lia som leder av DnB NORs næringslivssenter i Tønsberg. Vidar Holm Hansen tar over.

Lia beholder tittelen banksjef, og skal fra nå av jobbe med storkunderettet virksomhet i Vestfold og Telemark. Arbeidsstedet blir fremdeles Tønsberg.

– Jeg skal jobbe med bedriftsutvikling – kjøp og salg av bedrifter, fusjoner, fisjoner og snuoperasjoner, forteller Lia. Engasjementet skal vare i en ikke definert periode.


– Jeg har en god avtale med banken som gjør at jeg kan slutte mens leken er god og helsa holder, sier Lia, som ikke legger skjul på at han gjerne ville trappe litt ned i en alder av 61 år. At det kanskje blir noe mer fritid betyr neppe mer stillesitting, for Lia har mange andre jern i ilden. Ikke minst gjelder det virksomheten ved Tønsberg Kystkultursenter, der Lia har vært en av de fremste drivkreftene.

Per Olaf Lia er utdannet sosialøkonom ved Universitetet i Oslo, og begynte på en forskerkarriere, men valgte å hoppe av for å komme tilbake til Nøtterøy. Han har senere jobbet ved daværende Vestfold sentralsykehus, Bedriftsøkonomisk Institutt og kontorsjef på Jarlsø Støperi, før han i 1985 kom til daværende DnC som leder av bedriftsmarkedsavdelingen i Tønsberg. Senere har han fulgt med over i DnB og DnB NOR med samme ansvarsområde.

Skiftende tider

– Jeg har opplevd fire epoker. I de første årene var vi fortsatt i det man kan kalle etterkrigstiden, og jobbet mye med de gamle familiedynastiene som fremdeles sto sentralt i Tønsbergs næringsliv, minnes Per Olaf Lia.

– Rundt 1990 kollapset flere av disse dynastiene, dels på grunn av feildisponeringer, dels på grunn av generasjonsskifter og utsalg. Tiden fra 1989 til 1994 var preget av kaos, men senere har en ny gruppe næringsdrivende som kom frem under og like etter krisen brakt Tønsberg videre. Nå ser vi konturene av at en ny generasjon er i ferd med å komme til, sier banksjefen.

Optimist

Som alle vet, er vi på vei inn i en ny tøff tid for næringslivet, men Per Olaf Lia er ikke pessimist:

– Det er i nedgangstider grunnlaget legges for ny fremgang. Og de fleste privatpersoner vil jo få økt kjøpekraft i tiden som kommer. Hvis 10 prosent blir ledige, er det jo fremdeles 90 prosent som beholder jobben. De får rentereduksjon, sannsynligvis også skattelettelser, samtidig som det offentlige øker sine utgifter, sier Per Olaf Lia.

Ny kost

Hans etterfølger fra årsskiftet blir Vidar Holm Hansen. 54-åringen, som er bosatt på Nøtterøy, ble ansatt av Lia selv i 1989, som bedriftskonsulent i Tønsberg.

– I 1994 ble han bedriftsmarkedssjef, og har senere hatt forskjellige oppgaver, bl.a. som sjef for DnB NOR i Sandefjord. Nylig arbeidet han ni måneder i London, og skal jobbe sammen med meg her i en overlappingsperiode, forteller Per Olaf Lia.


(Arkivartikkel fra 16.12.2008)