"FATTIGHUSET":Den nærmest falleferdige eiendommen Kirkegaten 7 kommer nå, om politikerne gir sin tilslutning, til å gå under hammeren for den symbolske summen av en krone. Foto: Erik Munsterhjelm

"Plankehaug" til 1 krone

HOLMESTRAND: Rådmannen ønsker å selge det gamle "fattighuset" i Holmestrand for en krone for at kommunen skal slippe vedlikeholdskostnadene.

I innstillingen til formannskapet bes det om fullmakt til gjennomføring av salg av Kirkegaten 7 for den symbolske summen av en krone.
Bakgrunnen er at den fredede bygningen er i dårlig forfatning og ikke er beboelig i dag. Holmestrand kommune har vurdert å ta eiendommen i bruk, men har ikke funnet noe formål å bruke den til. Den ble derfor lagt ut til salg.

En interessent

Dette ble offentliggjort i avisene og det meldte seg flere interessenter. Til slutt var det imidlertid bare en interessent, Geir Dyrnes og Marie Olaussen som ønsket å kjøpe eiendommen. Kirkegaten 7 ble i 2002 fredet av Riksantikvaren. Dette innebærer at både bygningens interiør og eksteriør skal ivaretas.
– Det er meget viktig for Holmestrand kommune at Kirkegaten 7 blir tatt vare på, og dette skjer best gjennom at huset blir bebodd. Med bakgrunn i fredningen og de kulturhistoriske verdiene eiendommen representerer, er det også viktig at den som overtar kompetanse og evne til å foreta en renovering innenfor fredningsbestemmelsene. Geir Dyrnes har utdannelse innenfor bygningsvern og arbeider i dag innenfor kulturminneforvaltningen i Buskerud fylkeskommune. Kommunen har gjennom det arbeidet som har vært gjort så langt, fått et godt inntrykk av grundigheten og seriøsiteten til kjøperne, understrekes det i saksfremlegget.

Vil sikre beboelse

Det er videre foretatt en takst på eiendommen der det fremkommer at den har en teknisk restverdi på rundt 582.000 kroner.
– Det er imidlertid også vurdert hva det vil koste å sette bygningen i stand, og dette utgjør et beløp på 2.639.000, som er tett opp til nyverdien på eiendommen. Det må da bemerkes at det med et så gammelt og nedslitt hus hefter stor risiko for at disse kostnadene kan komme til å øke. Etter administrasjonens vurdering vil det derfor være riktig å sette eiendommens verdi til kroner én, og gjennom dette bidra til at prosjektet kan gjennomføres. Alternativet er ikke å få omsatt eiendommen; noe som vil innebære betydelige vedlikeholdskostnader for Holmestrand kommune, fremholdes det også i saksfremlegget.


(Arkivartikkel fra 31.01.2005)
 

På forsiden nå