MISFORNØYD: Knut Henning Kristiansen fra Nøtterøy er blant kjøperne som ikke får Kaldnes-leiligheten sin bygget likevel. Han reagerer på det han mener er lite velvillighet fra mekler DnB NOR. Foto: Marit Borgen

Samler Kaldnes-kjøperne

TØNSBERG: Kjøper Knut Henning Kristiansen har ikke tid til å vente på mekler DnB NOR. Etter flere henvendelser uten respons innkaller han selv til et møte for kjøperne.

– Jeg synes DnB NOR Eiendom har et ansvar for å informere meg og de 39 øvrige kjøperne om de juridiske forhold i i Compact Living-saken. De er kompetente og har de nødvendige ressursene. Alt annet vil jo være ren ansvarsfraskrivelse fra DnB NORs side, sier Knut Henning Kristiansen.

Etter at kjøperne fikk bekreftet at det utsolgte boligprosjektet på Kaldnes er avblåst, henvendte han seg først muntlig til mekler DnB NOR Eiendom AS. Deretter sendte han 20. april et brev der han henstiller meklerkontoret om å ta et initiativ til et møte der kjøperne kan organisere seg.


Kristiansen foreslo et møte i uke 17, fordi det pågår gravearbeider på tomta der Compact Living var planlagt. Fire dager senere sendte han et brev der han ønsker at meklerkontoret synliggjør utbygger Kaldnes Byutviklings juridiske rett til å skrinlegge prosjektet. Foreløpig har han ikke fått svar verken på brevene, eller telefonhenvendelsene.

Varsler bråk

Nå vil Kristiansen selv forsøke å innkalle kjøperne til et møte i kantina til Mediehuset på brygga torsdag kveld. Der vil han kartlegge ulike forhold som kan bli avgjørende for saken videre.

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan, men DnB NOR er ikke behjelpelige i prosessen. Jeg oppfordrer andre kjøpere til å ta kontakt med meg hvis de ikke hører noe, understreker Kristiansen.

Han mener han sitter på flere gode argumenter til kjøpernes fordel.


– Saken er at forbeholdet Kaldnes Byutvikling viser til ikke er forelagt kjøperne før avtalen ble signert. Det eneste jeg vil er at leilighetene blir bygd. Alt annet blir bråk, varsler Kristiansen.

Lover svar

Regionsleder Jahn Henrik Jahnsen i DnB NOR Eiendom AS lover at Kristiansen skal få svar på brevene sine. Når det gjelder en møteinnkalling, er han tydelig.

– Det er ikke vår oppgave, sier Jahnsen.

Han understreker at mekler kun er en nøytral part mellom utbygger og kjøper. Mekler kan heller ikke utgi personopplysninger om kjøperne i henhold til Lov om eiendomsmekling.


– Vi arrangerer mer enn gjerne et møte hvis også Kaldnes Byutvikling ønsker det. Hvis ikke Kaldnes Byutvikling vil, kan vi ikke gjøre det, sier Jahnsen og forsvarer utbyggers rett til å trekke hele prosjektet.
– Vi har ingen selvstendig rolle i dette. Vår interesse er at alle handler vi gjennomfører i praksis blir gjennomført, sier han.


(Arkivartikkel fra 28.04.2007)