Foreslår storkommune og har utkast til kommunevåpen klart