FORNØYD: Strekningsleder Pål Hansen. Foto: Anne Charlotte Schjøll

Togsuksess for Torp

STOKKE: Nye Torp stasjon og skyttelbussen til flyplassen er blitt en suksess. Nå trappes markedsføringen opp.

FORNØYD: Fylkespolitiker Ivar Ramberg (SV). Foto: Anne Charlotte Schjøll

TOG, BUSS OG FLY: Torp stasjon er blitt en suksess for både NSB og Sandefjord Lufthavn Torp. Og neste år regner NSB med kraftig passasjerøkning.Foto: Anne Charlotte Schjøll

– Vi har hittil markedsført tilbudet hovedsakelig i Vestfold. Neste år vil vi gjøre tilbudet bedre kjent også utenfor fylket, sier Pål Hansen, strekningsleder i NSB.
Men til tross for at Torp stasjon er under ett år gammel og foreløpig er blitt lite markedsført, har allerede mange reisende fra andre fylker benyttet seg av den miljøvennlige måten å reise til flyplassen på.

– Vi ser at faktisk omtrent halvparten av de reisende til Torp er fra Drammen eller enda lenger unna. Vi har mange reisende fra Oslo, Gardermoen, og faktisk opp til Hedmark, forteller Hansen.

Lang vei til målet

Torp stasjon, som ligger ved gamle Råstad stasjon, ble åpnet 21. januar i år. Hansen forteller at mellom 75.000 og 80.000 mennesker vil ha benyttet seg av tilbudet når det runder ett år om en måneds tid.

Dét er ikke minst Ivar Ramberg fornøyd med. Fylkespolitikeren fra SV var den store pådriveren for tog- og skyttelbusstilbudet til og fra Sandefjord Lufthavn Torp.
– Det var en lang kamp, og prosjektet møtte en god del motstand, blant annet fra Stokke kommune, som var redd for at deres egen stasjon ville havne i bakleksa. Men heldigvis kom vi i mål.

– Flere neste år

– Har trafikktallene svart til dine egne forventninger?
– Ja. Jeg husker at det før oppstart ble snakket om mellom 30.000 og 50.000 reisende som realistisk det første året. Nå nærmer vi oss 80.000, som er veldig bra, mener Ramberg.

NSB anslår at 110.000 mennesker vil benytte seg av tilbudet neste år, og Ramberg håper og tror at de får rett.
– Man må selvsagt ta alle mulige forbehold om utviklingen på grunn av finanskrisen og klimakrisen, men Sandefjord Lufthavn Torp har jo faktisk økt trafikken og gjør det fortsatt. Dessuten tror jeg at andelen som velger tog og skyttelbuss til Torp kommer til å stige.

4,5 millioner

NSB bruker 4,5 millioner kroner på å holde to gratis skyttelbusser i gang mellom togstasjonen og flyterminalen. Ifølge Pål Hansen går likevel Torp-tilbudet i pluss allerede det første året.

– Bussturen er inkludert i togbilletten, og vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre noe med det, men det ville ikke vært unaturlig å vurdere det etter hvert. Men tilbudet går bra økonomisk, og lønnsomheten er naturligvis bedre jo flere som reiser lange strekninger for å komme til og fra Torp, sier Hansen og håper at markedsføringen utenfor Vestfold også vil føre til større gevinst både økonomisk og for klimaet.

Reiser du fra Tønsberg, vil det med tog og buss ta deg 21 minutter å komme til terminalen på Sandefjord Lufthavn Torp. Da kan du sette deg på flyet med litt bedre miljøsamvittighet.


(Arkivartikkel fra 19.12.2008)