Vil overta Kirkegata 7

HOLMESTRAND: Kirkegata 7, også historisk kjent som "fattighuset", kan bli solgt til private for en svært billig penge.

Geir Dyrnæs og Marie Olaussen fra Holmestrand har henvendt seg til kommunen og meldt sin interesse for å kjøpe eiendommen.
— Vi er interessert i å ruste opp huset og tilbakeføre det slik det opprinnelig var, sier Geir Dyrnæs.
Kirkegata 7 er ifølge rådmannen i så dårlig forfatning at det har liten nytteverdi for kommunen og er vanskelig å sette i stand. I tillegg er huset fredet av Riksantikvaren. Da drifts- og reguleringskomiteen tirsdag ble orientert om interessentene som har meldt seg, mente BBLs Arne Danny Taanevig at Dyrnæs og Olaussen burde få kjøpe bygget til den symbolske prisen 1 krone, som kommunen tidligere i media har antydet som aktuell pris.
— Det er prisverdig at noen vil gjøre noe med bygget, sa Taanevig.
Rådmann Arne Lunde vil ikke angi noen aktuell salgssum, men sier at verdien av at Kirkegata 7 blir satt i stand er så stor at kommunen er villig til å selge tomta meget billig.
— Kostnadene ved å gjøre det i henhold til fredningsforskriftene er så høye at det oppveier verdiene som ligger i tomta, sier Lunde.
Geir Dyrnæs og Marie Olaussen har lagt fram forslag til en prosjektskisse for Kirkegata 7 for kommunen. Sammen med kommunen skal de nå vurdere om forslaget er i tråd med fredningsbestemmelsene, som gjelder både interiøret og eksteriøret. Når vurderingene er ferdige, blir det eventuelt fremmet politisk sak om salg av Kirkegata 7.
— Men det må bli overskuelig økonomisk sett for at vi eventuelt skal kjøpe eiendommen, understreker Geir Dyrnæs.


(Arkivartikkel fra 26.08.2004)
 

På forsiden nå