Vil ha søskenrabatt på tvers av skole og barnehage