Norske barn oppvokst i IS er uskyldige, og har like rettigheter som andre norske barn. Vi mener at den norske stat må arbeide hardt for å få hjem alle norske statsborgere tilknyttet tidligere IS. Ikke skill barna fra sin mødre – det er grov omsorgssvikt.

Det er en stor skam at norske myndigheter ikke er soleklare på at alle norske IS-barn skal hjem. At norske myndigheter nøler rundt dette gjør oss fortvilet. Det handler om medmenneskelighet og statsborgerrettigheter. Alle norske IS-barn har rett til å komme hjem. Så hva venter Erna Solberg på? Barna er norske statsborgere og har ikke noe ansvar for sine foreldres eventuelle straffbare handlinger. Å ha en mor diskvalifiserer ikke statsborgerskapet.

LES OGSÅ: Vi har fått en ny Mor Godhjerta: Erna Solberg

Glem ikke norske mødres rettigheter

I årets 1. mai-tog går vi for norske IS-barns rettigheter for å vise vårt engasjement, og går under plakatene «Hent alle norske IS-barn hjem» og «Glem ikke de norske mødrenes rettigheter».

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) melder at rundt 40 barn med norsk tilknytning er født eller tatt med til det som var et islamsk kalifat i Syria og Irak.

Barna har rett til en trygg oppvekst og muligheten til å kunne skape seg et godt liv i fremtiden. Hent barna våre hjem igjen, det er det riktige å gjøre.

Så vidt oss bekjent er ingen av foreldrene dømte. Hvis foreldrene er mistenkte for å ha kriget for IS må det etterforskes og eventuelt straffeforfølges. Men barna skal ikke det.

LES OGSÅ: Syklistene blåser i forbudet – nå har Finn fått nok: – Folk må ta mer hensyn 

Kan vi lære av vår felles historie?

For hva er ikke disse maidagene om ikke dager for rettigheter, frihet og kjærlighet?

Etter andre verdenskrig ble tusenvis av «tyskerjenter», mange med nyfødte barn, fratatt sitt norske statsborgerskap og deportert. Både de og barna måtte betale for valgene mødrene hadde gjort. Flere barn ble syke og bodde under harde forhold, men barna fikk ikke komme hjem.

For denne behandlingen av kvinner og barn, ba statsminister Erna Solberg i 2018 (og Kjell Magne Bondevik i 2000) om unnskyldning på vegne av Norge.

Norge har ikke deportert IS-barna, men ved å stå passive i denne situasjonen mener vi at norske myndigheter indirekte fratar barna statsborgerskapet, rangerer barna ut i fra om de har foreldre i live eller ikke, og tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer oss selv.

Aram (18) og SV tar opp en gammel tradisjon: – Regner med det kan treffe folk uavhengig av politisk standpunkt 

Erna kan, hvis hun og regjeringen virkelig vil. Så vi har visst kommet på en feil klode! For dette her er så underlig: hvordan kan man snu ryggen til små barn som hverken er skyldige eller dømt? Andre land får til å hente hjem sine barn. Hva venter Erna på? For det er virkelig ikke noe å vente på. For hva er egentlig alternativet?

Ved ikke å arbeide hardt for å hente barna hjem så dømmes de, uten rettsak.

Erna Solberg, i mai håper vi du gir 40 barn og et helt folk et budskap som virkelig betyr noe og som vi være stolte av.

For hva er ikke disse maidagene om ikke dager for rettigheter, frihet og kjærlighet?