Gå til sidens hovedinnhold

10 gode grunner for å starte Færder Folkehøgskole på Bolærne

Vi er region i vekst og behov for å tilby et allsidig undervisningstilbud. Foreningen Færder Folkehøgskole ønsker å starte folkehøgskole på Bolærne. Her følger 10 gode grunner for hvorfor Færder- og Tønsbergfolket burde stå sammen om å støtte opp om dette.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er region i vekst og behov for å tilby et allsidig undervisningstilbud.

Foreningen Færder Folkehøgskole ønsker å starte folkehøgskole på Bolærne. Her følger 10 gode grunner for hvorfor Færder- og Tønsbergfolket burde stå sammen om å støtte opp om dette.

1. Bygningsmassen på Bolærne passer perfekt for en folkehøgskole

Bygningsmassen på Bolærne passer perfekt for en folkehøgskole. En sentral del av bygningsmassen på Bolærne er 1990-bygget. Dette bygget som tidligere huset soldater, vil kunne fungere som.

I den helhetlige bygningsmassen finner vi alle sentrale elementer som matsal, undervisningsrom, gymsal og hybler for ansatte som må overnatte på skolen (elevene bor jo der ute).

2. Nasjonalpark

Bygningsmassen er perfekt for folkehøgskole, men hva så med beliggenheten? Jo, den er unik. En folkehøgskole midt i Norges flotteste nasjonalpark. Her ligger alt til rette for å forvalte - og lære om skjærgården innenfor bærekraftige rammer. Færder Folkehøgskole kan bli et nav i nasjonalparken for læring, kultur og natur.

3. Forsvarlig og forutsigbar økonomisk drift

Folkehøgskolene i Norge blir finansiert via midler direkte fra Udir. Undervisningen er gratis, men elevene betaler skolepenger for boutgifter etc. Færder kommune vil derfor ikke ha økonomiske kostnader for drift av folkehøgskolen, snarere tvert om. Færder folkehøgskole vil sørge for en forsvarlig og forutsigbar drift av bygningsmassen.

Les også

Her vil Steffen starte folkehøyskole: – Ikke bare en sommerøy

4. Lokal forankring og globalt utsyn

Færder Folkehøgskole ønsker en tydelig lokal forankring, samtidig som vi ønsker ha et globalt utsyn. Her skal det være globalt arbeid i praksis. All aktivitet på Færder folkehøgskole ønsker vi å gjøre innenfor rammene av FN sine bærekraftsmål. Disse skal implementeres i all drift og undervisning. Folkehøgskolen blir en spennende arena for å utforske hvordan vi kan leve våre liv på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Færder folkehøgskole sitt fokus på lokal forankring og globalt utsyn har gjort at både Færder- og Tønsberg Næringsforening, samt FN-sambandet støtter opp om dette prosjektet. De er alle representert i vårt styre.

5. Samarbeid med andre lokale aktører innen kultur og idrett

Færder folkehøgskole ønsker å samarbeide med lokalt kultur- og næringsliv, samt lokale idrettsforeninger. Vi kan bidra med linjer for både idrett og kultur – og ser for oss et spennende samarbeid med håndballen, fotballen, seiling og andre aktuelle aktører. Vi må heller ikke glemme den flotte lokale kystkulturen vår - fra vikingtid og frem til i dag.

Da Steinar og Terje la til ved Brygga ble det kaos: – Det tok helt av

6. Mer liv i skjærgården

Vi vil kunne bidra til å skape mer liv i skjærgården.

Med 125-150 elever og 25 ansatte fra slutten av august til 17.mai vil Bolærne få et mangfold og liv også utenom den tradisjonelle sommersesongen.

7. Pedagogisk læringsverksted

Færder folkehøgskole vil være et pedagogisk læringsverksted- Et sted der elvene kan få frihet til å lære. Et eksamensfritt pedagogisk verksted, der innholdet og retning blir skapes i møte mellom elev og lærer. Færder folkehøgskole skal være et sted der vi legger til rette for gode arenaer for danning – der ungdommen utvikle seg til å bli aktive medborgere. Grundtvig og folkehøgskolepedagogikken blir regnet som Nordens bidrag til verdenspedagogikken.

8. Nye arbeidsplasser og folk med spennende spisskompetanse

Færder folkehøgskole vil gi ca.25 nye arbeidsplasser, og gi både tilflyttende og lokale folk med spisskompetanse en arena for utøvelse og undervisning. Det vil videre kunne gi ringvirkninger med arbeidsplasser og sikre mer forutsigbar transport. Her vil det være et samfunn på 150 mennesker – og disse skal ha mat og varer, det vil være konserter og events.

9. Færder folkehøgskole skal være åpen – «Øya for alle»

“Øya for alle!” var et av slagordene da lokalbefolkningen sa tydelig ifra når Skifte solgte øya til Smiths venner i 2004. Vi mener også at øya skal være for alle. Vi tror derfor at en frilynt folkehøgskole som låner bygningene av Færder kommunene og legger til rette for åpenhet og liv på øya, er det beste alternativet.

10. En unik mulighet

Det vil ta noe tid for at en folkehøgskole kan komme på plass på Bolærne.

Dersom kommunen går for å støtte Færder Folkehøgskole, må vi stå sammen om en søknad til Udir slik at Kunnskapsdepartementet godkjenner skolen og derav blir berettiget for tilskudd.

Vi håper på å få støtte til å etablere Færder Folkehøgskole i unike omgivelser og som vi mener vil være et positivt tilskudd for hele regionen.

Kommentarer til denne saken