Slottsfjellfestivalen gir oss som er glad i Tønsberg grunn til å stemme i: Velkommen tilbake!

Vi har savna Slottsfjellfestivalen. Vi har savna å se unge komme hjem igjen til barndomshjemmet, fylle huset med studievenner, mennesker tett i tett over Torvet, latter og dans på restaurantene, nydelige bilder i sosiale medier fra byen vår, lese stolt om oss i nasjonale medier.

Selvsagt vet vi at festglade mennesker også krever ekstra tålmodighet fra oss som bor her, men når vi ser på de store ringvirkninger burde vi berømme arrangøren. De tenker nytt for å ta tilbake festivalen på en måte som gir forutsetninger for en god festivalfremtid der det er plass til flere folk. Vi føler oss ganske sikre på at det store flertallet blant distriktets befolkning ønsker Slottsfjellfestivalen hjertelig velkommen tilbake. Den morsomme og opplagte grunnen er at det er utrolig flott for de musikkinteresserte som bor her, og de som kommer på besøk. Men det er også minst ti gode grunner til som er litt mer kjedelige, men desto viktigere for byen.

BAKGRUNN: Slottsfjellfestivalen utsolgt for «early-birds» billetter på under fem minutter - det skapte reaksjoner

1. Omdømme

Festivaler pekes ofte på som en av de beste virkemidlene for stedsutvikling. De som kommer hit for bedre kjennskap og kunnskap om regionen. Vi har mye å by på, og undersøkelser Opinion har gjort på vegne av Tønsberglivet underbygger dette. Agderforskning peker på at bare pressedekningen alene fra Quartfestivalen hadde en verdi på mellom 10-15 millioner kroner i 2006. I vår tid er omdømme mer enn pressedekning. Vi må jobbe på mange arenaer for å skape oppfatning av hvem vi er.

2. Bra for næringslivet og arbeidsplasser

Et arrangement av en slik størrelse skaper økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunnet. Lokale leverandører benyttes, og flere tar i bruk hotellene, restaurantene og handler i butikkene her. Det at festivalen arrangeres på hverdager i fellesferien 13.-14- juli tror vi kan bidra til større verdiskapning for byen. Helgene i fellesferien er allerede godt besøkt. Da Agderforskning gjorde en analyse av Quartfestivalen i 2006 konkluderte de med at kristiansandsområde hadde en indirekte økonomisk virkning på 48.200.000 kroner.

3. Byutvikling

En festival kan og bør brukes til byutvikling. Festivalen er med på å utfordre byens rammer. Festivalens begrensede tidsramme og innovative kraft gjør at vi som driver med byutvikling kan søke om tillatelse til å teste ut ulike løsninger for å se om det fungerer slik det er tenkt. For eksempel møblering av byens møteplasser, badstue i kanaler eller lignende.

4. Unge mennesker

Det å nå unge mennesker er ikke så lett. De fleste byer prøver på det, med det formål å skape tilflytting. Gjennom musikk, arrangementer og opplevelser skapes det gode assosiasjoner og gode minner. Det gir oss mange muligheter til å fortelle om historien og identiteten til plassen vår, og bidra til besøk og tilflytting i tiden fremover.

5. Tilflytting

Ofte blir vi spurt hvorfor vi jobber for at Tønsberg og Færder skal vokse, og det er et enkelt svar på det: Vi blir stadig eldre, og andelen folk i jobb blir lavere. Det blir rett og slett færre til å betale for tjenestene vi har behov for fra kommunen. Prognosene fra SSB for årene 2020 til 2040 viser at det er forventet en befolkningsvekst som er dobbel så høy for dem over 80 år, enn det er for aldersgruppen 20 og 40 år.

6. Besøk

Færder og Tønsberg er en betydelig reiselivsregion. En direkte ringvirkning er at selve festivalen tiltrekker seg tusenvis av besøkende denne helgen, men det er også en unik mulighet til å synliggjøre regionen som et spennende sted å feriere.

7. Frivillighet

Slottsfjellfestivalen har en god tradisjon på å engasjere unge frivillige til å bidra til samfunnet vårt, og har også tatt i skole unge dyktige ledere. Det skaper blant annet møteplasser, inkludering og mestring samt at det utvikler talenter.

8. Underholdningsbyen Tønsberg

Slottsfjellfestivalen har vært et kulturelt fyrtårn for distriktet i en årrekke og en viktig kulturbærer i en by der organisasjonslivet og musikktradisjonene er sterke. Tønsberg har en tradisjon med å arrangere gode opplevelser, og er kjent for sine sommershow i over 50 år.

9. Gode felles opplevelser som en del av flokken

Mange av oss har de siste årene savnet å være samlet til felles opplevelser. Mange har i fraværet av kulturopplevelser også kjent viktigheten av det. Forskere ved NTNU pekte i en undersøkelse i 2018 på at en av grunnene til at festivaler er så populært er fordi det blant annet skaper en god følelse av å være en del av en flokk.

10. Stolthet

Arrangøren klarer ikke lage Norges beste festival uten hjelp fra oss som bor her. Vi må heie og løfte, fremsnakke og vise oss frem fra vår beste side. På den måten blir også Slottsfjellfestivalen noe som bygger stolthet for byen vår!

Vi er heldige som får Slottsfjellfestivalen 2022!