I 2020 er det 25 år siden den store kvinnekonferansen i Beijing. Konferansen vedtok "The Beijing Declaration and Platform for Action". Deklarasjonen ble en progressiv plattform for kvinners rettigheter og likestilling og er blitt stående som referansepunkt i det globale likestillingsarbeidet. Etter Beijingdeklarasjonen er det vært utarbeidet statusrapporter hvert femte år. Og nå, 25 år etter, setter FN inn et ekstra støt, der særlig unge stemmer løftes fram.

LES OGSÅ: Verden er designet for menn. Det kan Caroline (35) snakke lenge om

Temaet for årets kvinnedag er «Jeg er generasjon likestilling og realiserer kvinners rettigheter» [I am Generation Equality: Realising Women's Rights], som refererer at det er dagens unge som vil være de første som har muligheten til å oppleve reell likestilling. Likestilling mellom kjønnene, arbeidet for å oppnå full likestilling mellom kjønnene og myndiggjøre kvinner og jenter er det femte av FN’s sytten bærekraftsmål, som skal oppfylles innen 2030.

LES OGSÅ:

Tønsberg Soroptimistklubb tilhører Norgesunionen av Soroptimist International - verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner. Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemstall på 34.000, og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC.

LES OGSÅ: Tusvik og Tønne er ikke redde for å fjase: – Å tørre å stikke seg fram er kvinnekamp i seg selv

Bekjemper vold mot kvinner

Soroptimister arbeider aktivt og prosjektbasert for å styrke kvinner og barns stilling, og har særlig fokus på utdanning, helse og bekjempelse av vold mot kvinner. Likestilling er en menneskerett og en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Å styrke kvinner og jenter øker økonomisk velstand for alle, gir bedre helse og skaper mer fredelige og stabile samfunn. Det å myndiggjøre kvinner og arbeide for likestilling mellom kjønnene er avgjørende for å øke tempoet i bærekraftig utvikling. Å gjøre slutt på alle former for diskriminering av kvinner og jenter vil ha en forsterkende effekt på alle andre utviklingsfelt.

LES OGSÅ: Hilde og Benedicte byr på seg selv i ny podkast: – Det går fort fra personlig til privat

I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Norske soroptimisters utdanningsfond for kvinner i sør har helt siden 1985 gitt kvinner støtte til yrkesutdanning, og de siste årene har vårt fortellerteater «Valgt det…» satt fokus på menneskehandel som vår tids slaveri.

Tønsberg Soroptimistklubb markerer den internasjonale kvinnedagen med et åpent møte i Bydelshuset søndag 8. mars kl. 17. Leder i Norsk Bibliotekforening, samfunnsdebattant og skribent, Mariann Skjeide, holder foredrag: «Om kvinner som har vore det sosiale limet i familien og omgangskretsen. Om kvinner som gjer hus til heimar. Og om det som blir synleg når det ikkje blir gjort.»