Gå til sidens hovedinnhold

2021 ble et bra år for Færder

Et annerledes år er i ferd med å ebbe ut og 2022 står for døren.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært et krevende år for en hel verden, men hvis vi ser på de store linjene, så har 2021 vært et godt år for Færder kommune.

  • Færder har god kontroll på økonomien og vi ligger an til et solid overskudd i 2021. Det gjør at flertallet i kommunestyret mente det var rom for å kunne ta viktige grep i budsjettet for 2022. Sammen med Senterpartiet, Felleslista, KrF og Venstre fikk vi i Arbeiderpartiet vedtatt mange viktige saker for vanlige folk.
  • Sosialhjelp skal ikke lenger avkortes dersom du også mottar barnetrygd. Det er et rettferdig og viktig vedtak.
  • Det vil bli ansatt en person på landbrukskontoret som blant annet skal følge opp at boplikten blir overholdt. Det er viktig av mange grunner - ikke minst med tanke på fremtidige inntekter.
  • Styrking av hjemmetjenesten ble vedtatt og finansiering av pårørendeskole for demens.
  • Vi beholdt Friskliv-sentralen
  • Ungdomsklubbene ble styrket og økte bevilgninger til undervisningsmateriell for skolene ble vedtatt.

Et godt budsjett i utgangspunktet ble med disse endringene enda bedre. Det betyr mye for mange mennesker i kommunen vår og jeg er veldig glad for at vi fikk dem på plass.

Færder har hatt en kraftig befolkningsøkning i 2021. Etter mange år med stabile befolkningstall og endog nedgang i befolkningen så har trenden heldigvis snudd. Det er viktig fordi det medfører økte overføringer fra staten, men det er også viktig fordi det fører til bedre balanse mellom unge og eldre i kommunen.

Jeg er sikker på at befolkningsøkningen kommer til å vedvare i årene som kommer. Vi har mange store utbyggingsprosjekter som er i ferd med å starte opp og som vil trekke enda flere mennesker til kommunen vår. Borgheimtunet, Pytterønningen, Vrengen strandpark, Brua og Grindløkka er noen av disse og listen kunne vært lenger. Færder har alltid vært attraktiv, men pandemien og god kommunikasjon inn mot Oslo,har gjort boligmarkedet i hele regionen vår brennhett. Derfor er jeg trygg på at den gode utviklingen vi er inne i kommer til å fortsette også i årene som kommer.

Formålsbyggene i Færder er stort sett ganske nye. Derfor har vi ganske høy gjeld, men investeringene er dermed gjort og vi slipper å ta dem i årene som kommer. Veldig mange kommuner som i dag har mindre gjeld enn oss må gjøre nettopp det. Nye bygg fører også til mindre vedlikeholdsutgifter og bedre arbeidsmiljø både for elever, beboere og ansatte.

Det at vi ikke har kunnet reise utenlands har gjort at veldig mange har lagt ferien sin til Færder under pandemien. Det har vært viktig for besøks- og servicenæringen vår og jeg tror vi kommer til å oppleve at langt flere velger å legge ferien sin til Færder også i årene som kommer. I tillegg vil erfaringen med hjemme/hytte-kontor føre til at folk vi benytte hyttene sine mer i skuldersesongene. Det er bra og det skaper inntekter. Så er det også næringer som har hatt det tøft og fortsatt sliter. Heldigvis har vi ganske rause støtteordninger og mange innovative næringsdrivende som snur seg rundt og gjør det beste ut av en vanskelig situasjon.

Ikke alt er rosenrødt og det er forbedringspotensiale på flere områder i Færder - som alle andre steder. Vi skal være i utvikling og hele tiden jobbe for å levere gode tjenester til innbyggerne.

Jeg er veldig stolt over å få være ordfører i en kommune med så mange flinke ansatte. De har stått rakrygget i frontlinjen gjennom de snart to årene pandemien har vart. Tusen takk for det. Jeg er også stolt av å lede en kommune i vekst og som kan se lyst på årene som kommer.

Tusen takk til alle som har bidratt. Alt godt for 2022

Kommentarer til denne saken