23 personer i operasjonskø etter å ha falt på glatta: – Ekstremt mange innom

Bruddskadene renner inn på sykehuset.