37 av 40 på bussen med pensjonister er koronasmittet