Gå til sidens hovedinnhold

408.000 gode grunner til å tenke oss grundig om

Artikkelen er over 1 år gammel

For et par uker siden skrek tallet 408.000 mot meg fra tv-skjermen, mens jeg satt fordypet i spekulasjoner om når fotballsesongen kunne starte.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

408.000 var antallet helt eller delvis arbeidsledige i Norge på grunn av et langveisfarende virus fra Kina. Det er et tall som også jeg, som underviser i økonomi, har vanskeligheter med å forstå rekkevidden av.

Arbeidsledigheten i Norge er nå historisk høy. Noen har kanskje hørt de eldre snakke om de harde 30-åra. Det er dit vi må tilbake til, for å finne lignende tall.

Vi er utrolig heldige som bor i et land som er rikt på naturressurser, og har forvaltet dem på en særdeles god måte. Det har satt oss i stand til å hjelpe det private næringsliv, kommuner, frivillige lag og organisasjoner og den enkelte som er rammet av korona-epidemiens virkninger.

Derfor har vi brukt ufattelige 500.000.000.000 (fem hundre milliarder) kroner på krisepakker hittil. Mer vil det helt sikkert bli før vi ser enden på denne helt ekstraordinære situasjonen.

Les også

Færder og Tønsberg får 57,7 millioner koronakroner i første runde: – Å handle raskt og med kraft er avgjørende

Alternativ økonomisk tenkning

Regjeringen ledet av statsminister Erna Solberg og en bred koalisjon på Stortinget har sørget for at nødvendige krisepakker, lån og støtteordninger har kunnet være med på å dempe noen av de virkningene nedstengningen av det norske samfunnet har ført til. Rødt og Mdg har stått utenfor den brede koalisjonen på Stortinget, noe som kanskje ikke er så rart med tanke på de to partienes «noe alternative» økonomiske tenkning. Nå som samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen er det helt nødvendig å ha fokus på de arbeidsplassene som har stått tomme i denne perioden.

Da er det ikke bare regjering og storting som har en jobb å gjøre, det har også vi som er lokalpolitikere. Vi har 408.000 gode grunner til å tenke oss nøye om, og bidra til at vi legger til rette for økt aktivitet som kan sørge for at du, jeg og naboen får en jobb å gå til.

For Færder sin del er det rundt regnet opp mot 2000 mennesker som helt, eller delvis har fått merke innskrenkningene i arbeidsmarkedet.

Les også

Vil ha Skagerak til Færder: – Hvis ikke, gir vi en gavepakke til Horten

Tiltak vi skal gjennomføre

Dette må vi gjøre noe med lokalt og Færder Høyre skal:

• Være i dialog med det private næringslivet for å høre deres behov
• Være med å legge til rette for private initiativ for utvikling i våre sentrumsområder
• Være aktive støttespillere i store utbyggingsprosjekter som gir arbeidsplasser og tilflytning til kommunen.
Hjemseng Brygge er et slikt prosjekt
• Jobbe for at kommunal saksbehandling skal være raskere og mer effektiv
• Være en sterk pådriver for å få startet arbeidet med vedtatt fastlandsforbindelse

Dessuten vil vi jobbe mot den rødgrønne posisjonens symbolpolitikk. Eksempler på dette er:
• Toneangivende krefter i den rødgrønne posisjonen vil føre eiendomsskatt i Færder kommune. Dette vil inndra betydelig kjøpekraft fra alle som eier bolig. Dette vil ikke bidra til økt aktivitet som gir private arbeidsplasser

Les også

Sier nei til omstridt byggeprosjekt uansett: – Å bygge ut sjønært er kontroversielt

• I siste formannskapsmøte nylig ble det fremmet et forslag om å bruke 12 millioner kroner på at kommunen skulle kjøpe en villa på Teie for å bevare den. Det inngikk også et makeskifte med en boligtomt i strandsonen. Det forslaget stemte Rødt og Sv, en representant fra Ap og Sp for. Høyre ønsker helt andre prioriteringer.

• Den rødgrønne posisjonen vil innføre boplikt også på Nøtterøy. Restriksjoner på folks egen bolig stimulerer ikke til økt byggeaktivitet og flere arbeidsplasser.

Vi står i en helt spesiell situasjon både i Norge og Færder. Vi som er lokalpolitikere får gjøre som helsearbeidere, butikkansatte, renholdere og ungdommer gjør. Legge bredsiden til og stå på for at vi skal komme tilbake til en «vanlig hverdag» igjen.

Færder Høyre skal være med å ta ansvar, det skulle bare mangle.

Kommentarer til denne saken