Gå til sidens hovedinnhold

5G rulles ut uten noen forundersøkelser eller offentlig debatt! Er det forsvarlig og akseptabelt?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

5G er en samlebetegnelse for den femte generasjon av kommunikasjonssystemer til mobiltelefoner og internettbruk. Denne teknologien har ingen lovbasert definisjon og er tilsynelatende verken fullstendig fastlagt eller standardisert.

Regjeringens store drøm er Tingenes Internett der alle prosesser i hjemmet, på jobben, i barnehager og skoler, i byen og på landet styres av data, roboter og Internett.

5G skal brukes til «Tingenes internett», som er en form for automatisert nett, der forbruksvarer, hvitevarer, underholdningsteknologi, forbruksmålere, transportmidler og overvåkings- og kommunikasjonsmaskinvare kan kobles sammen.

Det finnes i dag skremmende advarsler som bør få enhver til å reagere. En juridisk utredning om 5G så dagens lys for første gang på Christiansborg slott, København, 4. mai 2019.

Et lite utdrag derfra er; «Det finnes solide vitenskapelige bevis for at:

  • Elektronisk stråling, under anbefalte grenseverdier (som også gjelder i Norge) kan forårsake DNA-skader på mennesker og dyr.
  • Fuglers orienteringsevne påvirkes av radiofrekvente elektromagnetisk stråling.
  • Elektromagnetisk stråling er skadelig for insekter, fugler og planteliv, og kan være enda mer skadelig hvis 5G rulles ut. Dette pga. høyere frekvenser og fordi mengden stråling antas å ville øke med 15–20 %.»

Konklusjonen var at 5G vil være i strid med Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, FNs barnekonvensjon, Eu-regler samt Bern- og Bonnkonvensjonene.

Hva mener folk flest om dette? Ønsker vi denne utviklingen? Den er kanskje fordelaktig for noen deler av næringslivet, men er det vi nå har fått vite bra for naturen og for mennesker, og da for barn spesielt?

17. september kunne vi lese følgende på NRK Nyheter; «Mobiltelefon-stråling kan ha bidratt i reduksjon av insektbestanden i Europa, ifølge en ny tysk metastudie fra naturvernforbundet NABU. Av 83 studier som er vurdert vitenskapelig relevante, viste 72 at stråling hadde negativ effekt på flere insekter».

Det er kanskje nå på tide å ta alle bekymringsmeldinger, advarsler og appeller på alvor? Vitenskapen skal ikke ignoreres!

Så hvorfor ikke støtte opp om den Globale aksjonen mot 5G, som finner sted førstkommende lørdag 26. september også her i Tønsberg. Det blir appeller og samtaler om fremtidens teknologi – smart eller ikke smart?

Kommentarer til denne saken