Nå er vi i en krise større enn de aller fleste av oss har opplevet. Det snakkes om en nasjonal dugnad, og Staten stiller opp med store ressurser. Men for hvem? Det er viktig at innsatsen treffer. Tiltakene på kulturfronten får mer kritikk enn de fleste av Regjeringens tiltak. Heldigvis blomstrer oppfinnsomheten og initiativet hos svært mange av aktørene i kulturlivet; vi får kulturen formidlet i digitale flater.

LES OGSÅ: Åpner for å bruke skolegårder til mindre arrangementer på 17. mai

Norsk språk er i skvis. Koronatid er lesetid, lesning styrker språket vårt og det styrker norsk litteratur. Kultur-Norge er ikke bare de større statlige institusjoner. Det er alle oss andre som strever med å få små og mellomstore organisasjoner til å gå rundt. Med loppemarkeder, salg av dopapir, tiggerbrev, kronerulling, kiosken på idrettsbanen osv. Bredden. Alle de som frivillig og ubetalt nedlegger masse tid. Og det er frilanserne, de som bidrar uten fast stilling, men lever fra oppdrag til oppdrag.

Følgende bør gjennomføres umiddelbart:
• Økt målrettet støtte til breddekulturen og frilansere med konkret aktivitet som mål.
• Økning av driftsstøtten til organisasjoner som mottar statlig støtte, uten ny søknad.
• Styrking av gaveforsterkningsordningen, slik at bidraget økes pr. krone mottatt i gave. Utbetalingene bør skje kvartalsvis eller halvårlig.
• Økning av midler til å digitalisere kulturen.
• Økning av midlene til Kulturrådets innkjøpsordninger av litteratur.
• Midler til bibliotekene for å øke aktiviteten i en nedstengningstid.
• Midler til å gjenoppta publikumsrettet aktivitet i de større kulturinstitusjonene som er stengt.
• Incentivering av mediene til å bringe mer kulturstoff, primært fra frilansere.

Koronatid er krisetid, men også mulighetstid for å styrke norsk kultur og norsk språk. Bruk muligheten til å skape ny aktivitet!