Denne dagen har vært sentral for kvinnefrigjøringa langt tilbake i tid. Første gang markert i USA i 1909. Dagen er viet kvinner, men også mange menn deltar. Gutta er med i tog og støtter opp, der samfunnet ennå ikke har strukket seg langt nok for likeverdet. De fleste husker saken om reservasjonsrett i 2014, og sak om selvbestemt nemdsløs abort i 2019.

Ja, for det er likeverd det handler om. Like muligheter og respekt.

Vi er nokså gode i dette landet, men dere. Er det ok at jenter må kjempe for å hoppe på ski i store bakker, eller at de må kjempe for å sparke fotball uten gjennomsiktig kortbukse?

På NRK, hos Lindmo ble vi kjent med to søstre som er lokomotivførere, det er tøft. De kjører tog på Bergensbanen, de fører noe som er svært og tungt. All respekt for disse damene og andre damer som velger yrker som dette. Norge trenger dere.
Tunge yrker har gjennom tidene vært besatt av kvinner. Tyngde måles ikke alltid i tonn, men også i annen form for belastning. Skape trygghet ved livets start og slutt, varme hender, trøstende ord. En trygg barm når noen trenger nærhet og trøst.

I et likestilt samfunn er det umulig og ikke nevne området heltid og ei lønn å kunne forsørge seg selv på. Det er en liten bevegelse i riktig retning. Ser vi dette i et regnskap de siste årene, svarer det seg ikke i et parameter av tid, penger og menneskelige ressurser. Dette skaper ikke likeverd. Det er fortsatt slik at far jobber overtid og mor jobber deltid.

Takk til alle kvinner og menn som setter hverandre i sentrum for oppmerksomhet, kjærlighet og likeverd.

Send dine varme, solidariske tanker ut i verden, der millioner av mennesker ikke har verken trygghet eller likeverd.
Ha en flott feiring av den internasjonale kvinnedagen.