Kvinners stemme må bli hørt

Bjørg Dalene, president. Grete Hagtvedt Vik, informasjonsmedarbeider. Ranveig Nordskog, informasjonsmedarbeider.

Bjørg Dalene, president. Grete Hagtvedt Vik, informasjonsmedarbeider. Ranveig Nordskog, informasjonsmedarbeider. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerFor oss i Norge, hvor mange av våre øverste ledere er kvinner, er det lett å glemme at i store deler av verden er det ikke selvsagt at kvinner har noen plass ved et forhandlingsbord eller blir tatt med, når politiske beslutninger skal tas.

Under en væpnet konflikt vet vi at risikoen for at kvinner og jenter blir utsatt for seksuell vold, øker. Det er mange eksempler på hvordan voldtekt blir brukt som et våpen i krig, for å kontrollere og terrorisere en befolkning. Når en konflikt er over, vil mange menn være drept. Kvinner sitter igjen både med hovedansvaret for familien og gjenoppbygging av lokalsamfunnet. Samtidig er det fortsatt sjelden at kvinner er aktivt med i fredsbyggings- og forsoningsarbeid, verken under eller etter konflikten.

Det varte lenge før kvinners stilling under og etter en konflikt ble et tema i FN. Først i 2000 vedtok Sikkerhetsrådet en resolusjon, nr. 1325, om kvinner, fred og sikkerhet. Med resolusjonen anerkjente Sikkerhetsrådet hvilke store følger for kvinner og jenter væpnede konflikter får, og også hvor viktig det er å gjøre noe med dette, for at freden skal bli varig.

I januar i år lanserte regjeringen en ny handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet, som skal gjelde i perioden 2019-2022. Handlingsplanen gir signaler om at Norge vil styrke innsatsen for å fremme kvinners deltakelse og innflytelse i freds- og sikkerhetsarbeid.

Å søke å bidra til forebygging og håndtering av seksualisert og kjønnsbasert vold i konflikt, vil være et prioritert innsatsområde, fordi det fører til så alvorlige konsekvenser for hele samfunn. Problemkomplekset ble anerkjent og opplyst med fredspristildelingen til Denis Mukvege og Nadia Murad, sist desember.

Det er gledelig at Norge slik det uttrykkes i den nye handlingsplanen, skal jobbe enda mer systematisk for kvinner, fred og sikkerhet.

Norske soroptimister arbeider for å bedre levekår for kvinner og jenter, og vi er en global stemme for kvinner. Sentralt i vårt arbeid er menneskerettigheter, likestilling og myndiggjøring. Med et verdensbilde i stadig endring, mener vi det er viktigere enn noen gang å stå opp for like rettigheter.

Organisasjonen vår har talerett i FN. I offisielle møter i ulike FN-organer taler vi kvinners sak. I skriftlige uttalelser løfter vi fram kvinners synspunkter. I møte med delegater og representanter sørger vi for at saker blir belyst fra kvinners standpunkt. Og i debatter og dialoger kjemper vi for at stemmene til kvinner og jenter skal bli hørt.

Tønsberg Soroptimistklubb har i mange år markert den internasjonale kvinnedagen, 8. mars. Vi vil vise vår støtte til medsøstre som hever stemmen!

Artikkeltags