La oss knuse voldtektsmytene!

Av
DEL

MeningerVoldtekt er et alvorlig samfunnsproblem som det er viktig å snakke om. Nesten 1 av 10 kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt minst en gang i livet, og halvparten av dem som blir voldtatt er under 18 år når overgrepet finner sted.

Når vi skal snakke om voldtekt er det viktig at vi tar ett oppgjør med myter og fordommer knyttet til dette som eksisterer i samfunnet den dag i dag. Voldtektsmyter bidrar til uopplyste holdninger til voldtekt. Dette hemmer kvinners og menns rett til å bestemme over sin egen kropp og legger ansvaret over på offeret i stedet for overgriperen. I tillegg bidrar mytene til å gjøre det vanskeligere å forebygge overgrep. Kanskje bidrar dette også til at det er mer tabu å snakke om voldtekt, å stå fram eller anmelde hendelsen?

Elisabeth Karlsen

Elisabeth Karlsen

En vanlig oppfatning av voldtekt er at det skjer i skumle bakgater midt på natten, men det er feil. Tvert imot blir de fleste voldtekter utført av en person offeret allerede kjenner, og mange voldtekter skjer på fest. Tall fra politiet i 2014 viser at nesten halvparten av alle anmeldte voldtekter skjedde på fest.

En annen misoppfatning er at de fleste kvinner gjør fysisk motstand mot overgriperen. Sannheten er at mange kvinner fryser til og ikke klarer å gjøre motstand. Dette er en vanlig reaksjon når man blir redd, en svensk studie viser at hele 70 prosent opplever å fyse til når de blir utsatt for en voldtekt. Det betyr overhodet ikke at kvinnen samtykker selv om hun ikke klarer å gjøre motstand.

Thelma

Thelma

Dette handler også om spørsmålet om hvem man ilegger skyld. I en undersøkelse gjennomført av Amnesty i Norge (2013) mente 1 av 5 at en kvinne var helt eller delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt dersom hun åpenlyst flørtet med overgriperen, eller frivillig ble med på nachspiel. En voldtekt er aldri, aldri, offerets skyld, og all skyld tilhører overgriperen.

De aller fleste definerer voldtekt som seksuell omgang uten samtykke, men dette er ikke definisjonen i norsk lov per i dag. I loven er voldtekt definert som seksuell omgang ved bruk av vold eller truende adferd, eller seksuell omgang med noen som er bevisstløse eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen. I dagens lovgivning blir det dermed fokusert på omstendighetene som kan føre til at man ikke samtykker, i stedet for om det faktisk har blitt samtykket til handlingen eller ikke.

Flere voldtekter faller igjennom og blir henlagt med dagens lovgivning, for eksempel hvis det ikke er blitt brukt vold. Dermed vil mange som fryser til og ikke klarer å gjøre motstand, men som ikke har samtykket til handlingen, ikke bli beskyttet av dagens lovgivning.

Victoria Steen Hansen

Victoria Steen Hansen

I internasjonal rett defineres voldtekt som seksuell omgang uten fritt og gjensidig samtykke, og vi i Amnesty mener at det burde være slik også i norsk lov. Det var et stort nederlag for oss i Amnesty at lovforslaget om en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, eller samtykkelov, ble nedstemt i Stortinget i fjor. Men vi vil fortsette å kjempe for en norsk samtykkelov og sette fokus på dette viktige temaet fremover.

Vi i Amnesty Ungdom Tønsberg vil jobbe med å spre kunnskap om voldtekt og knuse voldtektsmytene vi vet eksisterer i samfunnet. I april kommer det ut en egen rapport om voldtekt i Norden som vi lover å følge opp!

På den internasjonale kvinnedagen, 8.mars, vil vi i Amnesty Ungdom Tønsberg delta på markeringen på Støperiet i Tønsberg. Et av hovedtemaene vil være kvinners helse, og kampen mot voldtekt er en viktig del av dette. Håper vi sees på Støperiet og at du vil være med å kjempe kampen mot voldtekt sammen med oss!

Artikkeltags