Henrik Syse, filosof, skriver i Aftenposten den 3 februar i år:  Abortloven tåler spørsmål. Vi må møte dilemmaene med ydmykhet.

Spørsmålet om abort og kvinners selvbestemmelse har i årevis vært diskutert.

En gang måtte svangre kvinner ty til ulovlige, såkalt kloke koner, eller bruke strikkepinner for å unngå å bli sosialt stemplet for å kunne leve et liv med oppreist hode i familien og i samfunnet.

De risikerte ofte livet ved å bli påført infeksjoner eller blødninger, og derfor fikk selvsagt kvinners kamp for rett til selvbestemt abort en enorm oppslutning, og de fikk loven som de ønsket.

I dag, mange år senere er det flere muligheter for prevensjon som ikke koster så meget. Faren for et uønsket svangerskap er mindre. Kvinner har rettigheter, men også plikter og har man (dvs. kvinner) blitt gravide, kan det ikke være en selvfølge at et begynnende liv skal fratas muligheten til liv ved et drap-for det er det vel? Tviler ikke et øyeblikk på at bestemmelsen om å avslutte svangerskapet, er uhyre vanskelig for de fleste kvinner, men enkelte vil kanskje mene det bare er et lite inngrep, som gjøres forsvarlig på et sykehus, og så forsøker en å glemme det.

Har en kvinne blitt voldtatt, eller har fosteret et handikap som ikke vil kunne helbredes (det vises kun ved en enkel blod prøve, som er forbudt i Norge, hvis man ikke er 38 år), er jeg av den oppfatning at en abort er riktig. Ingen grunn til å gå gravid i 9 måneder og føde et barn, som enten ikke vil komme til å leve, eller som hele livet vil kunne minne om voldtekten og spørsmålet om hvem som er faren og hvordan han var. Barnet kan naturligvis ikke dadles, men hvordan skal man unngå å føle det slett ikke var velkomment?

Her er det mange følelser ute og går, og forskjellige mennesker reagerer forskjellig,

Abortloven er den vanskeligste jeg vet å ta stilling til. Den handler ikke bare om kvinners selvbestemmelsesrett til egen kropp. Den er mye mer komplisert enn som så i 2019!