Miljørettet helsevern går ut med en advarsel etter at en hund som badet i Grorudvannet fikk forgiftningssymptomer.

De fraråder nå bading der etter «føre- var-prinsippet».

– Hunden badet der på onsdag. Det går fint med hunden nå, men vi fraråder bading for alle – da det kan være cyanobakterier, også kalt blågrønne alger, sier virksomhetsleder Mona Bondevik.

LES OGSÅ: Har du sett fram til båtturer og steking under solen? Da har Pernille dårlige nyheter til deg

Det er satt opp skilt både på nordsiden og sørsiden av vannet. Der står det blant annet kontakt med vannet kan gi kløe og utslett, og at hvis man har mistanke om forgiftning, bør man ringe Giftinformasjonen.

– Statsforvalteren er informert om forholdene og de vil vurdere prosessen videre, opplyser Tønsberg kommune på sin hjemmeside.

Badevannstest

Tidligere denne uka ble det tatt kloakkprøver på alle badeplasser i kommunen. Resultatet var at det er god vannkvalitet. Det samme gjelder for badeplassene i Færder.

– Miljørettet helsevern i Vestfold overvåker vannkvaliteten ved flere av kommunenes badeplasser. Vi tar 2–3 prøver fra hvert sted i løpet av sommersesongen. Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK), disse var gode, forklarer Bondevik.

Grorudvannet ligger i åsen øst for Arnadal i Sandefjord kommune. Veien inn til vannet tar av fra fylkesvei 312 rett etter Arnadal kirke. Grorudvannet, som ble kjøpt i 1906, var i mange år Tønsberg kommunes drikkevannskilde.