Trenger vi zipline, huskestativ, klatrestativ og karusell for at strandområdet på Feskjær skal oppleves som et sted for trivsel og friluftsliv? Den uberørte strandsonen med strandnellik, harekløver, rammet inn av kastanjetrær, syriner, bjørk og kirsebærtrær fra gammelt kulturlandskap, står nå i fare for å ødelegges.

Stangsåsen og Feskjærveien velforening har i samarbeid med Tønsberg kommune planer om å søke dispensasjon fra å bygge i 100-metersbeltet og bygge aktivitetspark på Feskjærodden, som ligger mellom Åsgårdstrand og Slagentangen. Prosjektet med navnet «Fellesskap i fjæra» tar sikte på å bygge ned et ca. 380 kvadratmeter stort område i strandsonen gjennom å installere en samling lekeapparater (zipline, huskestativ, klatrestativ og karusell). Kommunens planlagte nedbygging av Feskjærodden friluftsområde bryter plan- og bygningslovens §1.8 om forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag. Aktivitetsparken vil bidra til gjentetting av sårbare strandarealer, representere et alvorlig inngrep i et uberørt natur- og kulturlandskap, og byggingen vil ikke ivareta hensynet til et samlet fellesskaps interesser. Tønsberg kommune bør derfor stanse prosjektet.

Kristin (8) og Håvard (5) fikk teste barneparker i Vestfold: Dette synes de var aller best

Brudd på loven

I Plan- og bygningsloven heter det at det i 100-metersbeltet langs sjøen skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Å bygge aktivitetspark på Feskjærodden vil virke forstyrrende for mange, og det vil bryte med det åpne, naturlige og frie landskapet. Utbyggingen vil blant annet innebære omfattende gravearbeid for å erstatte gresslette med godkjent underlag (sand) og en oppstilling av klatretårn som forstyrrer utsikt og ankomst til sandstrand. Dette vil sette store fotavtrykk og vil etter vårt syn bryte med lovens intensjon.

Gradvis nedbygging

Ifølge Regjeringens nettsider er god planlegging i strandsonen «å tenke helhet og unngå at den bygges ned bit for bit gjennom dispensasjoner». Dette bør gjelde også for Feskjærodden. Det er allerede bygget en betydelig utvidet parkeringsplass og en badebrygge på området. Å gi ytterligere dispensasjon for aktivitetspark vil være å tillate en gradvis nedbygging av området.

Wenche og familien fikk skummelt besøk: – Den røsket i pappen og ville ut

Vil miste en verdi

Feskjærodden er et åpent sletteområde med utsikt mot Bastøy og Moss og med tilgrensende sandstrender. På sletten vokser strandnellik, harekløver, engsoleie og andre sommerblomster. Disse rammes inn av kastanjetrær, syriner, bjørk og kirsebærtrær fra gammelt kulturlandskap. Karakteristisk for odden er de åpne flatene, siktlinjene ned mot sjøen, blomsterengen og den tilsynelatende uberørte og uutbygde strandsonen. I Tønsberg kommune er Feskjærodden et av de få gjenværende områdene som ikke er nedbygget med konstruksjoner og lekeapparater, og et sted mange av den grunn søker til for rekreasjon. For eksempel har kitere lenge brukt området og er avhengig av det åpne landskapet for å få opp skjermene. Friområdet er også attraktivt for tilreisende, som kommer nettopp fordi stedet er naturlig, fredelig, åpent og innbyr til en egen ro.

Det fins mange steder i omegnen, som allerede har lekeapparater, som for eksempel bystranden i Åsgårdstrand, Skallevoldstranden og Ringshaug. Bygger man i tillegg ned Feskjærodden, vil også dette friarealet, som er enestående i egenskap av å være tilsynelatende urørt, miste en verdi for veldig mange. Vi mener at en stor og åpen strandsone er en verdi i seg selv, uten at det nødvendigvis må være utbygget med installasjoner.

Koronaen kan gi mindre, men dyrere bær og grønnsaker

Ikke et enstemmig ønske

I sitt nabovarsel forankrer velforeningen prosjektet i et «ønske fra befolkningen». Dette ønske er imidlertid ikke enstemmig, og høringsutkastene som er sendt inn, er ikke nevnt. Det finnes mange motstemmer, blant annet fra et godt knippe av de nærmeste naboene som vil bli sterkt berørt av aktivitetsparken. Det finnes mange gode argumenter mot en nedbygging av et av de få gjenværende uberørte friområdene langs kysten i Tønsberg.

Utredning

Viktige spørsmål å stille til kommunen før et eventuelt inngrep på Feskjærodden, er hvilke fordeler og ulemper et inngrep kan ha. Hvilket behov, eller savn, ønsker kommunen å dekke? Hvem har dette behovet, og hvor mange har det samme behovet? Hvilke konsekvenser vil en nedbygging eventuelt få? Har kommunen en plan for Feskjærodden, eller er aktivitetsparken et initiativ fra enkeltpersoner? Disse og andre spørsmål bør bli grundig utredet i kommunen, når det nå er snakk om et irreversibelt inngrep i et natur- og kulturlandskap.

Feskjærodden er et av de få friområdene i kommunen der det ikke er gjort uopprettelige inngrep. Er det et mål i seg selv å bygge ned et av de siste uberørte friområdene i kommunen? Beslutningstagere må stille seg spørsmål om en aktivitetspark på Feskjær er avgjørende – og at også dette strandområdet må nedbygges – for at det skal oppleves som et sted for trivsel og et verdifullt friluftsliv. Eller de kan stille seg spørsmålet om det har en egenverdi å beholde området sånn som det er i dag, med minst mulig inngrep.