Ungdomsskoleelevene Iben Helene Veum-Skuggen og Leah Eide Da Cruz forteller om en ungdomsskoletid der de ofte ikke har hatt et helsesykepleiertilbud. Jentene uttaler: «Vi mener det er viktig at elevene har en trygg voksen å snakke med, særlig hvis det skjer ugreie ting på skolen eller det oppstår noe akutt.»

Videre sier de. «En venn kan ikke alltid hjelpe med alt, og kanskje har man ikke noen å snakke med hjemme heller.»

LES OGSÅ: Leah (13) og Iben (16) krever at elevene får tilgang på helsesykepleier oftere: – Vi har ingen å prate med

Uavhengig tillitsperson

Tønsberg SV er helt enig med elevene. Vi har den siste tiden også fått henvendelser fra fagmiljøer som er bekymret over et mangelfullt tilbud på helsesykepleiersiden. Slik kan det ikke være. Det er svært viktig at det finnes et slikt lavterskeltilbud, en uavhengig tillitsperson for elevene på skolene. En ansatt som barn og ungdom kan komme til med små og store ting når de har behov for det.

En som er tilgjengelig og har en åpen dør dersom elevene trenger å snakke om mobbing, psykisk, fysisk eller seksuell helse – eller andre temaer det kanskje kan være vanskelig å snakke med andre voksne om.

LES OGSÅ: Det betyr noe hvem som styrer denne kommunen

Nok ansatte i barnehage og skole

Barn og unge skal ha trygge, gode, kompetente ansatte rundt seg i hele oppvekstløpet. Det må selvsagt også være NOK ansatte, tilstrekkelig til at hvert barn og hver ungdom blir sett og får den oppfølgingen hver enkelt trenger og har krav på. Her har både Tønsberg og andre kommuner fortsatt en stor jobb å gjøre. Tønsberg SV vil øke bemanningen i hele barnas oppvekst, fra de starter i barnehagen til barna går ut av skolen. Tønsberg SV vil:

  • øke bemanningen i ALLE barnehagene våre
  • ha flere lærere i tønsbergskolen
  • styrke tverrfagligheten i skolen med blant annet helsesykepleiere og miljøarbeidere
  • innføre bemanningsnorm og styrke kompetansen i SFO
  • innføre lokalt barneombud som skal påse at barn og unges rettigheter følges i praksis

LES OGSÅ: Mobbingen øker i Tønsberg-skolene: – Vi leter etter løsninger

SV prioriterer barn og unge

En god barndom varer hele livet. Det gjør også en dårlig barndom. Hvis vi som samfunn svikter med tidlig innsats vil vi trolig måtte betale for det senere. Respekt for barndommens egenverdi er viktig i seg selv, og en god oppvekstpolitikk er også god samfunnspolitikk.

LES OGSÅ: Skolen tar elevene på alvor: – Seksualundervisning må være mer enn navnet på kjønnsorganer

Tønsberg SV er opptatt av å lytte til både fagmiljøer og til barn og unge, noe de også har rett til ifølge både norsk lov og Barnekonvensjonen. SV skal være garantisten for en god oppvekstpolitikk. Derfor kommer både flere helsesykepleiere og flere ansatte i oppvekstsektoren for øvrig til å ha høy prioritet fra vår side fremover.