2. oktober er den internasjonale dagen for sosialpedagoger, en dag for å feire sosialpedagogene. Sosialpedagoger er barnevernspedagoger eller vernepleiere. De er eksperter på å legge til rette for inkludering og mestring. Der er uunnværlig i velferdsstaten.

Alle trenger sosialpedagoger:
Er du foreldre og barnet ditt sliter med å finne sin plass på skolen: Sosialpedagogen vet om gode måter å finne en plass i for alle.
Har du en utviklingshemming: Sosialpedagogen vet hva som trengs slik at du kan ha like muligheter som alle andre i samfunnet.
Er du kommunaldirektør, og vil vite noe om ungdomsmiljøet: Snakk med en sosialpedagog, de jobber blant ungdommene.
Er du arbeidsledig, og sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet: Sosialpedagogen hjelper deg med å kartlegge dine ressurser og din kompetanse, slik at du kan finne den rette jobben for deg.

Er du journalist og vil skrive om rusmisbruk: Sosialpedagogen vet mye om hva misbruk gjør med mennesker og samfunn.
Opplever du vold fra noen som står deg nær: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne gode måter å komme vekk fra volden.
Er du skoleelev og opplever at miljøet på din skole er preget av mobbing og utestenging: Sosialpedagogen vet hvordan dere kan få til endringer i miljøet.
Er du statsminister og vil finne gode måter å ta imot barn som har opplevde krig og traumer i Syria: Snakk med en sosialpedagog, han eller hun vet mye om hva barn som har hatt det vondt trenger for å få et godt liv.
Bruker du alt for mye tid på dataspill: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne din måte å regulere spilling og endre vaner.
Er du politiker og vil skape den beste eldreomsorgen: Sosialpedagogen kan mye om hva som må til for at mennesker skal ha god livskvalitet gjennom hele livet.


Går du i barnehagen og blir redd for at de større barna tar det du vil leke med: Sosialpedagogen kan hjelpe dere å finne trygge måter å leke sammen.
Er du flyktning og nyankommet i et fremmed land: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å bli integrert i det nye samfunnet.
Er du lokalpolitiker og vil vite mer barnverntjenesten: Snakk med en sosialpedagog. De jobber i barnevernet.
Er du pårørende til et menneske med alvorlig sykdom: Sosialpedagogen vet hva det gjør med oss mennesker å leve med bekymring og krevende omsorgsoppgaver, og kan gi deg støtte og råd i din hverdag.

Sliter du med dårlig samvittighet fordi du har mobba noen: Sosialpedagogen kan snakke med deg om hva mobbing gjør med andre mennesker, og med deg selv. Sammen kan dere finne måter som gjør at du kan slutte å mobbe.
Er du student og ensom på nytt studiested: Sosialpedagogen kan hjelpe deg å finne din måte å få nye venner.
Er du ung eller gammel, opplever du å være en del av fellesskapet eller utestengt? Når du møter en sosialpedagog møter du en som er ekspert på å legge til rette for mestring og inkludering. I løpet av livet kan hver eneste en av oss få behov for råd og hjelp. Da er det godt å vite at det finnes folk med kompetanse til å hjelpe.

Velferdssamfunnet er avhengig av dyktige sosialpedagoger: Gratulerer med dagen!