Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), region Øst, som organiserer båtforeningene i Oslofjordområdet, er opptatt av allemannsretten i skjærgården. Båtfolket er bekymret over en tiltakende privatisering av strandområdene langs Oslofjorden, og når Forsvaret nå skal avhende flere av sine kysteiendommer, er båtfolket tjent med at disse områdene bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

I dette tilfellet gjelder det den unike Håøya i Vestfjorden i Færder kommune, en eiendom som er uløselig knyttet til norsk selvstendighetsberedskap i 1905. Øya er en viktig del av norsk forsvarshistorie og kulturarv.

LES OGSÅ: Frykter privatisering og bråk hvis private hytteeiere inntar Håøya: – Nå må politikerne reagere

KNBF Region øst vil advare mot at kommunen benytter en omfattende dispensasjonsadgang til å privatisere store deler av øya, uten å gå veien om en reguleringsplan som sikrer allmennhetens tilgang til områdene på øya, inkludert båthavner for besøkende og eventuelle leietakere.

LES OGSÅ: Ap-veteran Steinar Gullvåg mener politikerne bør gjøre Håøya til folkets øy: – Alt er mulig

KNBF Region Øst vil anbefale at kommunen legger til rette for at Oslofjordens friluftsråd, Den Norske Turistforening og eventuelt andre organisasjoner som ønsker å ta vare på verneverdig bebyggelse og sikre allmennhetens interesser, får overta øya fra Forsvarsbygg for en symbolsk sum – gjerne i samarbeid med Færder kommune og nye Vestfold fylkeskommune.

LES OGSÅ: Fossum mener politikerne burde fulgt bedre med i Håøya-saken: – Vi visste ikke hva vi vedtok

Dersom kommunen ønsker råd og veiledning i forhold til tilrettelegging for båtfolket, bistår vi gjerne.