Over deler av det sentrale østlandsområdet skal det også i årets påske gjøres vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet.

Denne påsken benytter Bane NOR den togfrie perioden til å få utført arbeid som ikke er mulig når det er trafikk på sporene. Fra 4.–13. april skal det jobbes i Lieråsen, og fra 9.–13. april ved Drammen stasjon.

– Vi minner samtidig om helsemyndighetenes oppfordring om å ikke reise om det ikke er helt nødvendig. Vi understreker også at vi gjør viktige smittereduserende tiltak ved alternativ transport, informerer Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

Viktig jobb

– Vi i Vy har en viktig jobb som handler om å opprettholde et transporttilbud til de som er på vei til og fra viktige oppgaver og vi har gjort en rekke tiltak i togene våre med tanke på å hindre smittespredning. Når det nå blir alternativ transport er det viktig å understreke at vi også her tar hensyn til de råd og regler som til enhver tid gjelder med tanke på å begrense smittespredning, sier Scholz.

Håndtere bagasjen selv

– Dette betyr også at vi har nok busser til at reisende kan holde avstand og at vi kan sette inn ekstra kapasitet om vi ser at det er behov for det. Det betyr også at seteraden bak bussjåføren ikke er i bruk, samt at dørene foran er lukket. Videre bes passasjerer holde god avstand og håndtere bagasjen selv i størst mulig grad, forteller Scholz. Bussene har også ekstra renhold, samt at toalettene kan bli stengt.

– I tillegg jobber vi sammen med Bane NOR for å få god håndtering og merking ved overgang mellom tog og buss på de forskjellige stasjonene, forteller Scholz.

Ikke reis hvis du ikke må

Hun minner samtidig om helsemyndighetens oppfordring om å ikke reise om det ikke er helt nødvendig. Samtidig er det viktig at de må som reise, tar hensyn til hverandre på stasjonen og om bord i tog og busser. Videre er det viktig å ha billetten klar ved ombordstigning, gjerne i appen, og vise denne fram uoppfordret.

Merk at også Flytoget og Go-Ahead er berørt av Bane NORs arbeider.

Her blir det stengt for togtrafikk i påsken:

Lieråsen tunnel:

4. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Asker og Drammen. 4. april til og med 8. april: Delvis stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Asker. 9. april til om med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Skøyen og Drammen. 9. april til og med 12. april: Spikkestadbanen er stengt fra Skøyen til Spikkestad.

Drammen stasjon:

9. april til og med 12. april: Stengt for togtrafikk mellom Drammen og Gulskogen, og Drammen til Sande.