For tiden pågår titusenvis av branner i Amazonasjungelen i Brasil. Amazonas huser et enormt artsmangfold og det er en av jordas største grønne lunger. Den store regnskogen produserer omtrent 20% av oksygenet i atmosfæren. Nå risikerer vi at store skogområder, i
verste fall hele skogen, legges død. Det er ikke bare alvorlig, men direkte skremmende å tenke på. Men fremfor fortvilelse over det som foregår langt borte, så trengs det handling.

Hva kan egentlig Norge gjøre med at amazonasjungelen brenner? Mer enn vi skulle tro. Det er flere grunner til brannene i Amazonas: tørt klima, lokalbefolkning som brenner ned
regnskog for å få jordbruksareal og en brasiliansk president som ønsker nedbygging av regnskog. To av disse tingene kan faktisk Norge, og du påvirke!

Når lokalbefolkningen brenner ned regnskog for å få dyrkbar mark så er det særlig for å få beiteområder til kveg og å kunne dyrke soya. Norsk landbruk bruker store mengder importert
soya til dyrefôr, det samme gjelder for oppdrettsnæringa. Rødt ønsker å minke
soyaimporten, men samtidig øke norsk selvforsyning. Da trenger vi en politikk som legger til rette for beiting og vi trenger satsning på andre fôralternativer. I dag presses bøndene til å produsere stadig mer, og regjeringens politikk forfordeler store enheter. Men vi vet at ei ku som produserer litt mindre melk, klarer seg med mye mindre kraftfôr og kan nyttiggjøre seg mer av beiting. Når vi
også vet at det finnes store ubrukte arealer for beiting og grovfôrproduksjon i Norge, ja da virker det håpløst at det ikke stimuleres til et annet type jordbruk. Rødt mener at dagens krav
om profitt i landbruket går ut over bønder, dyrevelferd og mijlø. Vi trenger en omstilling! Med økt beiting og selvforsyning så er vi ikke like avhengige av å importere soya fra nedbrent
regnskog i Brasil.

Brasils president Jair Bolsonaro er kjent for å være klimaskeptiker og har stanset mye av Brasils arbeid for å bevare regnskogen. Norge holder nå tilbake utbetalinger til Brasils regnskogfond. Men Norge bør og kan gjøre mer. Akkurat nå forhandler Norge en
frihandelsavtale med Brasil. Der mener Rødt at vi må stille krav om bevaring av regnskog. Foreløbig ønsker ikke regjeringen å gjøre det. Det kan være fortvilende å se på at regjeringen har krisemøter om bompenger, men ikke vil handle for å hindre massedød i Amazonas. Heldigvis kan vi være med å påvirke: ved å stemme og ved å handle.