Ambulansen skulle rykke ut mot Nøtterøy – så åpnet Kanalbrua seg

I over ti minutter måtte ambulansen vente på Kanalbrua før den fikk fortsette utrykningen mot Nøtterøy.