AMK og ambulansene får stadig mer å gjøre - nå søker de etter folk

Flere telefoner og flere oppdrag. Nå søkes det etter flere folk til nødsentralen 113.