(Vestviken 24)

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,9 prosent fra mars 2018 til mars 2019. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 2,7 prosent i den samme tolvmånedersperioden. Fra februar til mars steg KPI 0,2 prosent, mens KPI-JAE økte med 0,3 prosent, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).

På forhånd hadde Handelsbanken og Nordea ventet en økning i KPI-JAE på 2,5 prosent, mens DNB Markets ventet en oppgang på 2,4 prosent, skriver E24.

Kjerneinflasjonen er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, og i dette tallet er veksten de siste tolv månedene justert for avgiftsendringer og energivarer er holdt utenfor.

– Bildet var i stor grad som ventet. Matprisene dro opp, mens prisene på klær og bøker trakk ned. Den store overraskelsen og den største grunnen til at vi endte over vår forventning var en økning i prisene på møbler og lignende, sier Erik Bruce i Nordea.

Bankens tro på renteøkning i juni er styrket. Også DNB tror det er sannsynlig.

– Vi mener at dagens tall støtter en høy sannsynlighet for en renteøkning i juni. Vi tror september fortsatt er mest sannsynlig, men nøkkeltallene de kommende månedene kommer til å bli veldig viktige, sier Kyrre Amdal i DNB Markets.

Når det gjelder økningen i KPI fra februar til mars, trekker SSB fram økte priser på klær som den største bidragsyteren.