Gå til sidens hovedinnhold

Anmeldelse av Stokkekollektivet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NRK Dagsrevyen presenterte 15. og 16.06 en anonym anmeldelse av Stokkekollektivet som jobber med ungdom med alvorlige atferdsvansker.  NRK bidro med innslaget til et svært ensidig bilde av saken, som gir grunnlag for forhåndsdømming, når de gjentar et budskap bestående av fire løsrevne fakta; Anonym anmeldelse, presentasjon av et tidligere dødsfall grunnet overdose til en plassert ungdom, at tilsynsmyndigheten sier  på generelt grunnlag at de vil ha full revisjon av kollektivet. Innslaget gir ingen konkret informasjon om hva anmeldelsen konkret handler om. Kollektivet sier de ikke kjenner til innholdet i anmeldelsen.

Les også

Hit flytter bokollektiv for ungdom med rusproblemer

Det blir ikke opplyst på hvilken måte disse fakta har en sammenheng, her overlates alt til publikum.

Det er prisverdig at så vel ansatte og pårørende avdekker og  eventuelt anmelder forhold de anser er uforsvarlige i barnevernet.  Men det er direkte skadelig å lage mediaoppslag med løse påstander eller koblinger, som i samme øyeblikk de presenteres, slår tilbake på alle undommer og ansatte på den navngitte institusjonen og deres pårørende, da det skaper stor grad av mistillit uten at man har kjennskap til hva, i dette tilfellet, som er det uforsvarlige.

Undertegnede har over 30 år med erfaring fra denne type barnevernsarbeide. Jeg har både sett og også bidratt til at kritikkverdige forhold er avdekket og radikalt endret, både hva  gjelder enkelte ansatte, institusjoner eller ungdom.  I slike prosesser som er uhyre vanskelig for alle involverte, må man både være direkte, raske, konkrete og internt åpne med de saken berører. Først tidligst når hendelsesforløp og parter har fått beskrevet sin situasjon, er det akseptabelt at slike saker omtales konkret i media.

NRKs ensidige og lite dokumentert innslag, gjør at risikoen er stor for feil medialt fokus og forhåndsdømming. 

Det er minst seks ulike kilder til at barnvernsinstitusjoner gjør dårlig arbeide;

  • Manglende kompetanse og ansatte som gjør feil, for lite personale, dårlig personalkultur etc
  • Noen ungdommer er i perioder mer krevende enn andre, men tillates/får ikke annet tilbud, for eksempel mer individuell tilpasning.
  • Institusjonen samarbeider dårlig med foresatte og andre av ungdommens nøkkelpersoner
  • Vanskelige eller dårlige rammebetingelser, eksempelvis at tilsynet krever at rusede eller utagerende ungdommer skal tas hånd om, inne på institusjonen, i stedet for på annet sted inntil de blitt nyktre/rolige.
  • Manglende psykologisk faglige tilbud og bistand tidlig til ungdommen
  • Institusjonen drives ikke etter et godt faglig program tilpasset den målgruppa ungdommer de til enhver tid, må forholde seg til.

Det er å håpe at alle de berørte i saken, får en verdig behandling, uten videre forhåndsdømming. Der det avdekkes feil bør det få klare konsekvenser.  NRK  bør på sin side forsøke å rette opp fadesen og at denne typer saker blir redaksjonelt vurdert med større alvor.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.