Politiske eller andre sosiale systemer hvor makt og autoritet er fordelt blant medlemmene etter evner og ferdigheter, defineres meritokrati eller et ekspertstyre. Oljefondets leder er tiltenkt tilsatt som en meritokratisk leder. I Norge finnes det derimot en utpreget nepotisme eller bekjentskapskorrupsjon, venner ansetter venner og slektninger ansetter slektninger.

Dette forhold er tatt opp i avsnittet «Meritokrati» tilknyttet artikkel om Kinas ledelse i nettavisen www.em24.uk. Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen hevdes tilsynelatende i øvrige kommentarer å være tilsatt gjennom nepotisme.

Spørsmålet er derfor om sentralbanksjefen Øystein Olsen har utvist et profesjonelt skjønn. Oljefondets utvikling har i store trekk fulgt generell oppgang i verdens aksjemarkeder, samt i den senere tid fått stigende verdi grunnet den norske kronens fallende verdi.