Det ser vi ikke minst på måten olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) møter samene i saken om vindkraft og reinbeiterettigheter på Fosen, der Høyesterett har slått fast at vindkraftutbyggingen er et menneskerettighetsbrudd mot et urfolk. Han gjør som de fleste ministrene fra et arbeiderparti som er i fritt fall på meningsmålingene – utsetter handling som er påkrevet og i stedet gir uttrykk for at de forstår, men at de må gjennomgå sakene grundig med en kommisjon.

Jeg tror samene vil erfare at regjeringen gir løfter om å holde kontakten for å løse problemet for reindriften, men at ingen ting blir gjort. Det kan koste regjeringen dyrt! Og hvem må betale for denne uansvarligheten: Samfunnet og skattebetalerne.

Vi ser det samme når det gjelder energimangelen og de høye strømprisene, som tar strupetak på næringsliv og befolkning, matprisene som stiger måned for måned, og de høye drivstoffprisene, som også knebler samfunnsaktiviteten. Oljenasjonen Norge, der milliarder av kroner renner inn i statskassen hele tiden uten at regjeringen løfter en finger for å se på avgiftene og lette trykket på lommeboken for folk flest.

Sentralbanksjefen snakker hele tiden om at inflasjonen må ned og renten fortsatt opp. Men hvem er medskyldige for at dette skjer? Jo, de rike – og dem er det mange av – som har begynt festen og kan fortsette sitt vanlige liv med vanlig kjøpekraft. Og hvem må betale prisen for renteøkningene? Jo, enslige unge med småbarn og mange av middelklassen som allerede har måttet snu på skillingen. Jeg tør ikke tenke på konsekvensene, med konkurser og familietragedier i tiden fremover.

Arbeiderpartiet gikk inn i regjeringen med det mål å minske forskjellene i befolkningen. Men det motsatte skjer. Jeg vil også minne om at skattene her i landet har økt betraktelig for de fleste det siste året.

Til slutt er det også grunn til å kritisere regjeringen for å kutte i sykehussektoren, som allerede har store problemer med å innfri en forsvarlig behandlingstid. Forstå det, den som kan.